Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Ceny a cenové předpisy v souvztažnosti na smlouvy podle Občanského zákoníku a zadávání zakázek ve veřejném sektoru

Seminář je určen pro:

pracovníky, kteří stanovují ceny a hodnoty objednávaných dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Co Vám seminář přinese:

po absolvování semináře se budete lépe orientovat v problematice stanovování cen a předpisech stanovení ceny ovlivňujících.

Obsah semináře:

 • Hodnota věci podle Občanského zákoníku
 • Cena obvyklá v místě a čase
 • Dohoda o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb., o projektových přípravách a stavebních pracích
 • Hodnota majetku podle zák. 151/1997 Sb., a oceňovacích vyhlášek (např. nemovitostí, věcných břemen, práva stavby apod.)
 • Cenová ujednání podle zákona o účetnictví, zák. č. 563/1991 Sb., a vyhl. č. 410/2009 Sb., reálná cena, cena samostatných movitých věcí
 • Daňové a účetní rozdělení výdajů (nákladů) na investice a na provozní náklady
 • Ceny projektových prací
 • Ceny služeb, AD, TDS, inženýrských a investorských činností, ostatních či ceny stavebních prací
 • Úprava cen, a následné možné změny závazků na základě příslušných ustanovení
  • občanského zákoníku
  • zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Standard a jakost plnění vymezený ve smlouvě a jednotlivých cenových položkách. Možné změny položek výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb. Oceňování položek nezahrnutých do katalogů URS a.s., RTS a.s. apod. pomocí:
  • oborového nebo typového kalkulačního vzorce
  • skupinové, souhrnné, agregované položky
  • tvorba hodinových zúčtovacích cen
 • Základní kalkulační možnosti umožňující dodržení jakosti, standardu. Užití výkonových norem, norem spotřeby materiálu. Ceny zkoušek, měření, revizí, neměřitelných činností

           Časový harmonogram semináře:

            8.30 –  9.00 – prezence účastníků

            9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

          10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

          10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

          12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

          12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

          Lektor

          Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost. 

             

          Termíny a přihláška

          DatumČasMěstoMístoCena 
          13.3.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

          Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
          Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
          Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


          Doplňující informace

          Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

          Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

          Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
          Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

          Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

          Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

          O tématu školení

          Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

          Ceny, cenové předpisy, stanovení ceny, ceník, stanovení hodnoty objednávaných dodávek, stanovení hodnoty služeb, stanovení ceny stavebních prací, hodnota, cena, určení hodnoty, určení ceny, stanovování cen, stanovení ceny předpisy, hodnota věci, obvyklá cena, hodnota o ceně, hodnota stavebních prací, hodnota dodávek, hodnota služeb, hodnota majetku, cenová ujednání, ceny projektových prací, ceny služeb, úprava cen.

          Seminář Praha, vzdělávací kurzy, školení Praha.

          • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
          • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
          • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
          • semináře Praha 6
          • semináře na míru
          • prezence účastníků kurzu
          • formy firemního vzdělávání
          • bonusy ke vzdělávání
          • školení Praha - Amarilis
          • školení Praha - Amarilis - místnost
          • školení Praha - Clarion
          • školení Praha - Clarion - místnost
          • bonusy ke vzdělávání - aktuality
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          .

          Ochrana osobních údajů a jejich používání

          Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

          Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

          1. Data a jejich využití 

          Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

           

           

           

           

          Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

          Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

          2. Zabezpečení dat 

          Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

          Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

           

          3. Práva subjektů

          Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

          V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz