Seminář

Ceny a cenové předpisy v souvztažnosti na smlouvy

Ing. Jiří Blažek

Seminář je určen pro pracovníky, kteří stanovují ceny a hodnoty objednávaných dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Seminář je určen pro:

pracovníky, kteří stanovují ceny a hodnoty objednávaných dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Co Vám seminář přinese:

po absolvování semináře se budete lépe orientovat v problematice stanovování cen a předpisech stanovení ceny ovlivňujících.

Obsah semináře:

 • Hodnota věci podle Občanského zákoníku
 • Cena obvyklá v místě a čase
 • Dohoda o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb., o projektových přípravách a stavebních pracích
 • Hodnota majetku podle zák. 151/1997 Sb., a oceňovacích vyhlášek (např. nemovitostí, věcných břemen, práva stavby apod.)
 • Cenová ujednání podle zákona o účetnictví, zák. č. 563/1991 Sb., a vyhl. č. 410/2009 Sb., reálná cena, cena samostatných movitých věcí
 • Daňové a účetní rozdělení výdajů (nákladů) na investice a na provozní náklady
 • Ceny projektových prací
 • Ceny služeb, AD, TDS, inženýrských a investorských činností, ostatních či ceny stavebních prací
 • Úprava cen, a následné možné změny závazků na základě příslušných ustanovení
  • občanského zákoníku
  • zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Standard a jakost plnění vymezený ve smlouvě a jednotlivých cenových položkách. Možné změny položek výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb. Oceňování položek nezahrnutých do katalogů URS a.s., RTS a.s. apod. pomocí:
  • oborového nebo typového kalkulačního vzorce
  • skupinové, souhrnné, agregované položky
  • tvorba hodinových zúčtovacích cen
 • Základní kalkulační možnosti umožňující dodržení jakosti, standardu. Užití výkonových norem, norem spotřeby materiálu. Ceny zkoušek, měření, revizí, neměřitelných činností

         Lektor

         Ing. Jiří Blažek

         Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost.             

         Více informací a další semináře lektora

         Termíny a místo konání

         16.10.2020

         9:00 - 14:00

         Praha

         Adresa bude upřesněna

         Přihlásit Připomenout

         3990

         Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

         O tématu školení

         Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

         Ceny, cenové předpisy, stanovení ceny, ceník, stanovení hodnoty objednávaných dodávek, stanovení hodnoty služeb, stanovení ceny stavebních prací, hodnota, cena, určení hodnoty, určení ceny, stanovování cen, stanovení ceny předpisy, hodnota věci, obvyklá cena, hodnota o ceně, hodnota stavebních prací, hodnota dodávek, hodnota služeb, hodnota majetku, cenová ujednání, ceny projektových prací, ceny služeb, úprava cen.

         Seminář Praha, vzdělávací kurzy, školení Praha.