Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Česká školní inspekce od A do Z

Seminář je určen pro:

vedoucí pracovníky mateřských a základních škol, učitele a učitelky mateřských škol a základních škol, asistenty pedagoga;  

Poznámka:

Seminář je vhodný zejména pro začínající vedoucí pracovníky předškolní výchovy a vzdělávání (ředitelé, zástupci ředitelů, vedoucí pracovníci odloučených pracovišť) a základního vzdělávání (ředitelé a jejich zástupci, vedoucí odloučených pracovišť).

Co Vám seminář přinese:

stále Vám dělají vrásky na čele časté změny v oblasti legislativy a požadavků na vedení dokumentace škol a školských zařízení? Přijďte získat komplexní a přehledný náhled na problematiku školského zákona a instituce České školní inspekce. Informace odpovídají aktuálně platným právním předpisům.

Obsah semináře aneb co se dozvíte a na jaká témata se zaměříme:

 • Česká školní inspekce náhledem školského zákona.
 • Aktuální priority ČŠI.
 • Nejčastější nedostatky, vycházející z inspekční činností v mateřských a základních školách.
 • Nejčastější nedostatky v dokumentaci mateřských a základních škol.
 • Zajímavosti vyplývající z tematických zpráv.
 • Průběh inspekční činnosti "na místě".
 • Kvalifikace,pozice, kompetence a školství (asistent pedagoga; chůva do zahájení povinné školní docházky; školní asistent;). 

            Časový harmonogram semináře:

           12.30 –  13.00 – prezence účastníků

           13.00 – 14.30 – přednáška (1. část)

           14.30 – 14.45 – přestávka s občerstvením

           14.45 – 16.15 – přednáška (2. část)

           16.15 – 16.30 – přestávka s občerstvením

           16.30 – 18.00 – přednáška (3. část + diskuse)

           Lektor

           vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí, předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické

           Termíny a přihláška

           DatumČasMěstoMístoCena 
           12.4.201913:00 - 18:00Prahabude upřesněno2290 Závazná přihláška
           7.6.201913:00 - 18:00Prahabude upřesněno2290 Závazná přihláška

           Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
           Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
           Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


           Doplňující informace

           Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

           Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

           Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
           Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

           Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

           Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

           O tématu školení

           Na semináři se setkáte s pojmy jako:

           Česká školní inspekce, legislativa, požadavky na vedení dokumentace škol, školský zákon, instituce České školní inspekce, dokumentace MŠ, dokumentace ZŠ, dokumentace mateřských škol, dokumentace základních škol, inspekční činnost, průběh inspekční činnosti, inspekce v MŠ, inspekce v ZŠ, atd.

           • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
           • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
           • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
           • semináře Praha 6
           • semináře na míru
           • prezence účastníků kurzu
           • formy firemního vzdělávání
           • bonusy ke vzdělávání
           • školení Praha - Amarilis
           • školení Praha - Amarilis - místnost
           • školení Praha - Clarion
           • školení Praha - Clarion - místnost
           • bonusy ke vzdělávání - aktuality
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - občerstvení
           • školení Praha - Clarion - občerstvení
           • školení Praha - Clarion - občerstvení
           .

           Ochrana osobních údajů a jejich používání

           Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

           Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

           1. Data a jejich využití 

           Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

            

            

            

            

           Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

           Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

           2. Zabezpečení dat 

           Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

           Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

            

           3. Práva subjektů

           Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

           V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz