Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Cestovní náhrady 2018 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro:

zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře a také pro OSVČ. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.   

Cíl semináře:

Seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

garance kvality

Obsah semináře:

 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty (vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady)
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, snížení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdní výdaje  a nutné vedlejší výdaje, příklady, souběh stravného a stravenky v jednom dni, nejčastější chyby z praxe)
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady)
 • Cestovní náhrady poskytované při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance.
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení (nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty, úraz, smrt, škoda na zdraví a majetku, příklady, daňové posouzení)
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, snižování),
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (alternativy výkonu práce, cestovní náhrady, související daňové dopady)
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí (způsob výpočtu náhrady, nejčastější chyby)
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné - dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF. Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů.
 • Vyúčtování pracovních cest (příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kurzové rozdíly)
 • Paušalizace cestovních náhrad (stanovení paušálu, nejčastější chyby)
 • Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře .
 • Poskytování cestovních náhrad a jejich daňové posouzení osobám, se kterými není uzavřen pracovněprávní vztah  (obchodním partnerům, jednatelům společností s ručením omezeným a členům orgánům právnických osob) – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci.
 • Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci.
 • Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu ve vazbě na poskytování cestovních náhrad
 • Problematika silniční daně (vozidla, která jsou předmětem silniční daně, osvobození, sazby daně, snížení daně, zálohy, daňové přiznání, nejčastější chyby)
 • Odpovědi na dotazy. 

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 11.00 - přednáška (1. část)

11.00 - 11.30 - coffee break

11.30 - 13.30 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

Jaroslava Pfeilerová, lektor Daně, účetnictví

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
8.10.2018 9:00 - 13:30Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška
17.12.2018 9:00 - 13:30Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Romana Fajmanová, ČVUT v Praze

Vše bylo v pořádku!

Nikol Hervertová, PASSERINVEST GROUP a.s

Krásně vysvětleno!

Kristýna Neužilová, ČVUT v Praze

Vše bylo v pořádku. Seminář byl velmi srozumitelný!

Mgr. Soňa Křížová, Výchovný ústav Brandýs n. Orlicí

Skvělá lektorka, příjemné prostředí i organizační zajištění, vřele doporučuji!

Lucie Sedláčková, Lučební závody a.s. Kolín

Byla jsem velice spokojena s lektorkou - paní Pfeilerovou. Odborník na svém místě! Působí mile a ochotně.

Zuzana Fabiánová, INTV spol.s r.o.

Byla jsem spokojená, nemám žádné připomínky!

Barbora Grégová, Profinit EU, s.r.o.

Velmi příjemné prostředí. Paní Pfeilerová skvělá, přednáška obohacující .. a velmi užitečná!!

Helena Šreierová, OBI Česká republika s.r.o.

Kurz byl celkově srozumitelný, přehledný a dostupný - místem i cenou, zajímavý, všechny dotazy byly zodpovězeny.

Zdeňka Maňasová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Byla jsem velmi spokojena, především s projevem a profesionalitou přednášející!

Lucie Šemberová, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Příjemný a srozumitelný projev lektorky, velká znalost problematiky!

Jitka Štěpánová, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii

Školení bylo zajímavé, výstižné a vystupování školitelky bylo velmi příjemné!

Helena Slavuníková, Niersberger Instalace, s.r.o.

Nejlepší seminář k cestovním náhradám, velmi praktický, vysvětlení max. srozumitelné, lidské, perfektní příklady!

Jarmila Hauková, Hasap Consulting, s.r.o.

Seminář splnil má očekávání, získala jsem potřebné informace, spokojenost s lektorkou!

Ing. Klára Prokopová, Slovnaft ČR spol. s.r.o.

Velmi příjemná a zkušená lektorka, výborné příklady z praxe. Hodnocení: 1*

Petra Sikorová, KPCS CZ, s.r.o.

Založeno na znalostech a zkušenostech přednášející. Doporučuji!

Veronika Vaňková, Karmelitská hotel s.r.o.

Paní přednášející J. Pfeilerová byla velmi dobře připravená, výklad byl poutavý a pro mne velice přínosný. Na dotazy uměla bez problémů odpovědět a pomoci.

Lucie Vlčková, Gühring s.r.o.

S průběhem semináře jsem byla velmi spokojena, lektorka vysvětluje vše srozumitelně a s konkrétními příklady.

Ing. Marie Macková, Římskokatolická farnost Dobřany

Seminář obsahově výborný, plně doporučuji!

Iveta Jakoubková, Gühring s.r.o.

Byla jsem velmi spokojena s jasností a zřetelností výkladu, paní lektorka má velmi příjemné vystupování.

Kateřina Latová, Asseco Solutions, a.s.

Školení bylo velkým přínosem!

Lucie Chládková, LEGS CZ s.r.o.

Paní Pfeilerová je výborná lektorka!! Absolutní spokojenost a nadšení!!

Marie Rohošková, Univerzita Karlova v Praze - 2. LF

Kurz naprosto splnil má očekávání!

Petra T.

Služby byly výborné!

Alena Hefferová, Würth, spol. s r.o.

Školení bylo dostatečné, splnilo svůj účel!

Michaela Hájková, ECOSPED s.r.o.

Se seminářem jsem byla velice spokojená. Paní lektorka smysluplně zodpověděla všechny zmíněné dotazy. Skvěle použité příklady z praxe!

Ing. Jitka Totková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Byla jsem spokojena s projevem a vysvětlením přednášející!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Školení cestovní náhrady 2018 se věnuje vysílání zaměstnance na pracovní cestu a s tím spojeným otázkám jako je paušalizace cestovních náhrad, úraz na pracovní cestě, souběh stravného, snížení stravného atd.

Cestovní náhrady 2018 se řídí vyhláškou č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tou Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce:

 • sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel,
 • stravné,
 • průměrnou cenu pohonných hmot.

Cestovní náhrady 2018 - sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům:

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákoníku práce byla pro rok 2018 stanovena:

 • u osobních silničních motorových vozidel na 4,00 Kč/km,
 • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,10 Kč/km.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 158 odst. 3 zákoníku práce činí od 1. 1. 2018 za litr:

 • benzínu automobilového 95 oktanů 30,50 Kč,
 • benzínu automobilového 98 oktanů 32,80 Kč,
 • nafty motorové 29,80 Kč.

S účinností od 1. 1. 2018 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty tuzemské stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

a podle § 176 odst. 1 ZP ve výši:

 • 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Vše potřebné o cestovních náhradách 2018 se dozvíte na našem školení.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.