Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Cestovní náhrady 2019

Seminář je určen pro:

zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře a také pro OSVČ. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.   

Cíl semináře:

Seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

garance kvality

Obsah semináře:

 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty (vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady)
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, snížení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdní výdaje  a nutné vedlejší výdaje, příklady, souběh stravného a stravenky v jednom dni, nejčastější chyby z praxe)
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady)
 • Cestovní náhrady poskytované při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance.
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení (nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty, úraz, smrt, škoda na zdraví a majetku, příklady, daňové posouzení)
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, snižování),
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (alternativy výkonu práce, cestovní náhrady, související daňové dopady)
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí (způsob výpočtu náhrady, nejčastější chyby)
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné - dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF. Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů.
 • Vyúčtování pracovních cest (příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kurzové rozdíly)
 • Paušalizace cestovních náhrad (stanovení paušálu, nejčastější chyby)
 • Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře .
 • Poskytování cestovních náhrad a jejich daňové posouzení osobám, se kterými není uzavřen pracovněprávní vztah  (obchodním partnerům, jednatelům společností s ručením omezeným a členům orgánům právnických osob) – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci.
 • Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci.
 • Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu ve vazbě na poskytování cestovních náhrad
 • Problematika silniční daně (vozidla, která jsou předmětem silniční daně, osvobození, sazby daně, snížení daně, zálohy, daňové přiznání, nejčastější chyby)
 • Odpovědi na dotazy. 

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 11.00 - přednáška (1. část)

11.00 - 11.30 - coffee break

11.30 - 13.30 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

Jaroslava Pfeilerová, lektor Daně, účetnictví

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
8.4.20199:00 - 13:30Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška
10.6.20199:00 - 13:30Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška
14.10.20199:00 - 13:30Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška
16.12.20199:00 - 13:30Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Romana Fajmanová, ČVUT v Praze

Vše bylo v pořádku!

Nikol Hervertová, PASSERINVEST GROUP a.s

Krásně vysvětleno!

Kristýna Neužilová, ČVUT v Praze

Vše bylo v pořádku. Seminář byl velmi srozumitelný!

Mgr. Soňa Křížová, Výchovný ústav Brandýs n. Orlicí

Skvělá lektorka, příjemné prostředí i organizační zajištění, vřele doporučuji!

Lucie Sedláčková, Lučební závody a.s. Kolín

Byla jsem velice spokojena s lektorkou - paní Pfeilerovou. Odborník na svém místě! Působí mile a ochotně.

Zuzana Fabiánová, INTV spol.s r.o.

Byla jsem spokojená, nemám žádné připomínky!

Barbora Grégová, Profinit EU, s.r.o.

Velmi příjemné prostředí. Paní Pfeilerová skvělá, přednáška obohacující .. a velmi užitečná!!

Helena Šreierová, OBI Česká republika s.r.o.

Kurz byl celkově srozumitelný, přehledný a dostupný - místem i cenou, zajímavý, všechny dotazy byly zodpovězeny.

Zdeňka Maňasová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Byla jsem velmi spokojena, především s projevem a profesionalitou přednášející!

Lucie Šemberová, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Příjemný a srozumitelný projev lektorky, velká znalost problematiky!

Jitka Štěpánová, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii

Školení bylo zajímavé, výstižné a vystupování školitelky bylo velmi příjemné!

Helena Slavuníková, Niersberger Instalace, s.r.o.

Nejlepší seminář k cestovním náhradám, velmi praktický, vysvětlení max. srozumitelné, lidské, perfektní příklady!

Jarmila Hauková, Hasap Consulting, s.r.o.

Seminář splnil má očekávání, získala jsem potřebné informace, spokojenost s lektorkou!

Ing. Klára Prokopová, Slovnaft ČR spol. s.r.o.

Velmi příjemná a zkušená lektorka, výborné příklady z praxe. Hodnocení: 1*

Petra Sikorová, KPCS CZ, s.r.o.

Založeno na znalostech a zkušenostech přednášející. Doporučuji!

Veronika Vaňková, Karmelitská hotel s.r.o.

Paní přednášející J. Pfeilerová byla velmi dobře připravená, výklad byl poutavý a pro mne velice přínosný. Na dotazy uměla bez problémů odpovědět a pomoci.

Lucie Vlčková, Gühring s.r.o.

S průběhem semináře jsem byla velmi spokojena, lektorka vysvětluje vše srozumitelně a s konkrétními příklady.

Ing. Marie Macková, Římskokatolická farnost Dobřany

Seminář obsahově výborný, plně doporučuji!

Iveta Jakoubková, Gühring s.r.o.

Byla jsem velmi spokojena s jasností a zřetelností výkladu, paní lektorka má velmi příjemné vystupování.

Kateřina Latová, Asseco Solutions, a.s.

Školení bylo velkým přínosem!

Lucie Chládková, LEGS CZ s.r.o.

Paní Pfeilerová je výborná lektorka!! Absolutní spokojenost a nadšení!!

Marie Rohošková, Univerzita Karlova v Praze - 2. LF

Kurz naprosto splnil má očekávání!

Petra T.

Služby byly výborné!

Alena Hefferová, Würth, spol. s r.o.

Školení bylo dostatečné, splnilo svůj účel!

Michaela Hájková, ECOSPED s.r.o.

Se seminářem jsem byla velice spokojená. Paní lektorka smysluplně zodpověděla všechny zmíněné dotazy. Skvěle použité příklady z praxe!

Ing. Jitka Totková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Byla jsem spokojena s projevem a vysvětlením přednášející!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Školení cestovní náhrady 2018 se věnuje vysílání zaměstnance na pracovní cestu a s tím spojeným otázkám jako je paušalizace cestovních náhrad, úraz na pracovní cestě, souběh stravného, snížení stravného atd.

Cestovní náhrady se řídí vyhláškou č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tou Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce:

 • sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel,
 • stravné,
 • průměrnou cenu pohonných hmot.

Cestovní náhrady 2018 - sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům:

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákoníku práce byla pro rok 2018 stanovena:

 • u osobních silničních motorových vozidel na 4,00 Kč/km,
 • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,10 Kč/km.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 158 odst. 3 zákoníku práce činí od 1. 1. 2018 za litr:

 • benzínu automobilového 95 oktanů 30,50 Kč,
 • benzínu automobilového 98 oktanů 32,80 Kč,
 • nafty motorové 29,80 Kč.

S účinností od 1. 1. 2018 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty tuzemské stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

a podle § 176 odst. 1 ZP ve výši:

 • 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Vše potřebné o cestovních náhradách 2018 se dozvíte na našem školení.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz