On-line seminář

Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty 2015

Jaroslava Pfeilerová

V druhém on-line semináři na téma Cestovní náhrady 2015 se budeme zabývat zahraničními pracovními cestami.

E-learning je určen pro

účetní, ekonomy a personalisty.

Cílem on-line semináře je

seznámit posluchače s aktuální problematikou cestovních náhrad 2015 U ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY.

Obsah on-line semináře

-       Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, snižování, jízdní výdaje),

-       Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí (způsob výpočtu náhrady, nejčastější chyby)

-       Dobrovolné náhrady (kapesné, příklady)

-       Souběh nároků na tuzemské i zahraniční stravné v jednom dni (příklady, problémy v praxi)

-       Odlišnosti při poskytování cestovních náhrad zaměstnanců při pracovní cestě na území ČR a v zahraničí

-        Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (alternativy výkonu práce, cestovní náhrady, související daňové dopady)

-        Vyúčtování pracovních cest (příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kurzové rozdíly)

-       Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře .

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci(můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakováníněčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.8.2015

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.