On-line seminář

Chcete být v souladu? Aneb hodnocení souladu dle ISO 45001

Ing. Monika Becková

Určeno pro firmy, které aplikují ISO 45001 a uvítaly by příklady v oblasti compliance.

Obsah:

  • Požadavky normy ISO 45001 na hodnocení souladu
  • Možnost využití ISO 37301:2021 Compliance management system
  • Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti BOZP
  • Příklady právních registrů
  • Metody a příklady hodnocení souladu
  • Jak pracovat s výsledky hodnocení

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.3.2022

9:00 - 13:00

On-line

3490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.