On-line seminář

Chcete zaujmout a přesvědčit? Vyprávějte příběhy.

Naučte se ostatní zaujmout, získat a přesvědčit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Způsob, kterým se vyjadřujeme, je stejně důležitý, jako to, co říkáme. Někdy dokonce možná i trochu více. Platí to zejména tehdy, chceme-li druhou stranu zaujmout, získat a přesvědčit o něčem, co není zcela samozřejmé. Cílem semináře je ukázat, že jeden z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, spočívá ve vyprávění příběhů.

Stručný obsah webináře: 

  • Co odlišuje od sdělení a příkladů
  • Proč jsou příběhy v komunikaci úspěšné
  • Kde všude lze příběhy využít
  • Jaké příběhy jsou účinné
  • Jak si příběhy připravit
  • Tři vlastnosti, jež působivost příběhů zvýší

Cílová skupina webináře: 

Webinář je určen všem, kteří se zamýšlejí nad tím, jak zvýšit účinnost a přesvědčivost své komunikace i jak ostatní při veřejných vystoupeních plně zaujmout. Je věnován i těm, kteří se zabývají školením a tréninky komunikačních schopností zaměstnanců. 

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.5.2022

10:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.