žádný

Chyby zjišťované zdravotní pojišťovnou u zaměstnavatele

Ing. Antonín Daněk

Správné postupy zaměstnavatele při řešení různých situací týkajících se zdravotního pojištění.

Obsah semináře:

 • Neoznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem.
 • Minimální vyměřovací základ zaměstnance při souběžných příjmech.
 • Dohody a pokles příjmu pod částku rozhodnou pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění.
 • Příjmy po skončení dohody.
 • Oznamování skutečností rozhodných pro povinnost státu platit pojistné.
 • Platba chybně provedená zaměstnavatelem.
 • Nepodání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele.
 • Neoznámení pracovních úrazů.
 • Oznamování změn zaměstnavatelem.
 • Příjem z dalšího zaměstnání zatajený zaměstnancem.
 • Neoznámení důležité skutečnosti, související s evidencí zaměstnance na Úřadě práce.
 • Nepřípustný souběh u osoby bez zdanitelných příjmů.
 • Nutnost dopočtu do minima v situaci, když schází doklad opravňující zaměstnavatele k odvodu pojistného ze skutečné výše příjmu.
 • Promlčecí doba.
 • Lhůty k uložení pokuty.
 • Žádost o prominutí penále.

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.8.2019

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.