On-line seminář

Cizinci a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

Které předpisy upravují postup osob v rámci Evropské unie při jejich výdělečné činnosti v dalších státech? Základní principy "evropského práva". Aplikace právních předpisů jednoho státu. Nezaopatření rodinní příslušníci. Zaměstnání ve více státech. Princip jednoho pojištění. Používání formuláře A1. Vyslání zaměstnance. Odvod pojistného z příjmů zúčtovaných po skončení zaměstnání. Pořadí posuzování rozhodujících skutečností pro určení příslušnosti k právním předpisům u osob, které splňují předpoklady pro zařazení do více skupin. Evropský průkaz zdravotního pojištění a nároky na zdravotní péči. Příhraniční pracovníci. Souběh zaměstnání s podnikáním. Zaměstnanci ze "třetích" zemí a občan České republiky pracující ve "třetí" zemi. Dvoustranné mezistátní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Obsah on-line semináře:

 • Základní principy „evropského práva“.
 • Aplikace právních předpisů jednoho státu.
 • Nezaopatření rodinní příslušníci.
 • Zaměstnání ve více státech.
 • Princip jednoho pojištění.
 • Používání formuláře A1.
 • Vyslání zaměstnance.
 • Odvod pojistného z příjmů zúčtovaných po skončení zaměstnání.
 • Pořadí posuzování rozhodujících skutečností.
 • Evropský průkaz zdravotního pojištění a nároky na zdravotní péči.
 • Příhraniční pracovníci.
 • Souběh zaměstnání s podnikáním.
 • Zaměstnanci ze „třetích“ zemí a občan České republiky pracující ve „třetí“ zemi.
 • Dvoustranné mezistátní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.6.2019

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.