Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Cizinci na pracovišti z pohledu pracovního práva, daňového práva a interkulturního managementu Akce 1+1 zdarma aneb ve dvou se to lépe táhne!

Trh práce už dávno není záležitost úzce lokální, ale díky globální ekonomice vyvolává interakce s příslušníky jiných zemí. Na jednom pracovišti se potkávají zaměstnanci z nejrůznějších koutů světa, kteří vyrostli v odlišné kultuře.  To představuje velkou výzvu pro manažery, personalisty i pro všechny, kteří v takovém prostředí pracují. Proč? Protože neznámé a cizí vždy trochu fascinuje, vzbuzuje zvědavost, přitahuje, obohacuje, ale zároveň ohrožuje zaběhané pořádky, vyvádí z rutiny a klade nemalé požadavky na naši otevřenost a adaptalibitu. Multikulturní pracovní prostředí může představovat velkou příležitost a šanci. Záleží na nás, zda ji využijeme. 

Konference je určená pro:

HR ředitele, pracovníky HR oddělení, firemní právníky, jednatele 

Cíl konference: 

Cílem konference je poskytnout přehled v pracovněprávní a daňové legislativě, která upravuje zaměstnávání cizinců, odpovědět na aktuální otázky, které zaměstnavatelé v současné době řeší. A v neposlední řadě seznámit posluchače s poznatky interkulturního managementu, které mohou přispět k vytvoření kvalitních vztahů na pracovišti a prohloubit vzájemné porozumění a spolupráci.

Program

Život a práce v mezinárodním prostředí – příležitosti a problémy

 • Kultura a dimenze kulturních rozdílů
 • Adaptace na život a práci v zahraničí
 • Specifika interkulturní komunikace

Daňové a odvodové aspekty zaměstnávání cizinců

Základní informace o daňové problematice cizinců v ČR

 • Zákon o dani z příjmu ze závislé činnosti ve vztahu ke zdaňování příjmu cizinců
 • Daňový rezident a daňový nerezident
 • Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců–cizinců v ČR
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů

Odvodové povinnosti při zaměstnávání cizinců

 • Účast na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění
 • Evropská koordinační pravidla v oblasti sociálního zabezpečení/mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení
 • Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob)

Vyslání cizinců do ČR

 • Stálá provozovna zaměstnavatele a její vznik, její dopady na zdanění zaměstnanců
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly

Otázky legalizace práce cizinců v ČR a postupy při jejich zaměstnávání

Legislativní vývoj v oblasti zaměstnávání cizinců

 • Přehled novinek, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti

Vybraná témata zaměstnávání občanů EU

 • Povinnosti spojené se zaměstnáváním občanů EU
 • Možnosti zaměstnávání jejich rodinných příslušníků.

Zaměstnanecké karty

 • Postup a praktické problémy při jejich získávání.

Projekty ekonomické migrace

 • Alternativní postupy a možnosti využití vládních programů k zaměstnávání cizinců.

Časový harmonogram:

 8:30 -   9:00     prezence účastníků

 9:00 -  10:15    Kapitoly z interkulturního managementu (Karel Pavlica)

10:15 - 10:45    coffee break

10:45 - 12:30    Daňové aspekty zaměstnávání cizinců (Dana Trezziová)

12:30 - 13:30    oběd

13:30 - 14:45    Otázky legalizace práce cizinců v ČR a postupy při jejich zaměstnávání– 1. část (Matěj Daněk)

14:45 - 15:00    coffee break

15:00 - 16:00    Otázky legalizace práce cizinců v ČR a postupy při jejich zaměstnávání – 2. část (Matěj Daněk)

16:00 - 16:15    Ukončení konference    

Přednášející

Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D pracuje na ŠKODA AUTO  a. s. Vysoké škole  jako vedoucí Katedry řízení lidských zdrojů  a výzkumný pracovník. Garantuje a vyučuje zde předměty zaměřené na manažerskou psychologii, interkulturní management a na rozvoj sociálních a manažerských dovedností. Učí rovněž na Newton College v Brně a spolupracuje  s vybranými

Je partnerkou ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Je registrovanou daňovou poradkyní a zakládající členkou české pobočky International Fiscal Association a rovněž Komory daňových poradců České republiky. Je soudní znalkyní v oboru účetní evidence, daní, cel a mezd. Specializuje především na poradenství v

Mgr. Matěj Daněk se v rámci své praxe specializuje na pracovní právo a právo zaměstnanosti. Vedle praktických otázek pracovního práva se zaměřuje na pracovněprávní aspekty právních auditů, aplikaci antidiskriminačních předpisů, zpracování osobních údajů zaměstnanců a mnoha dalších oblastí pracovního práva a práva zaměstnanosti. Prakticky se také

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
24.5.20179:00 - 16:00Praha
Hotel Amarilis,
2495 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Mediální partneři:


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

práce v mezinárodním prostředí, kulturní rozdíly, interkulturní komunikace, zaměstnávání cizinců, daňová problematika cizinců v ČR, zákon o dani z příjmu, daňový rezident a daňový nerezident, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daně u cizinců, povinnosti při zaměstnávání cizinců, vyslání cizinců do ČR, novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti, zaměstnanecké karty, projekty ekonomické migrace atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení