Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Cizinci na pracovišti z pohledu pracovního práva, daňového práva a interkulturního managementu Akce 1+1 zdarma aneb ve dvou se to lépe táhne!

Trh práce už dávno není záležitost úzce lokální, ale díky globální ekonomice vyvolává interakce s příslušníky jiných zemí. Na jednom pracovišti se potkávají zaměstnanci z nejrůznějších koutů světa, kteří vyrostli v odlišné kultuře.  To představuje velkou výzvu pro manažery, personalisty i pro všechny, kteří v takovém prostředí pracují. Proč? Protože neznámé a cizí vždy trochu fascinuje, vzbuzuje zvědavost, přitahuje, obohacuje, ale zároveň ohrožuje zaběhané pořádky, vyvádí z rutiny a klade nemalé požadavky na naši otevřenost a adaptalibitu. Multikulturní pracovní prostředí může představovat velkou příležitost a šanci. Záleží na nás, zda ji využijeme. 

Konference je určená pro:

HR ředitele, pracovníky HR oddělení, firemní právníky, jednatele 

Cíl konference: 

Cílem konference je poskytnout přehled v pracovněprávní a daňové legislativě, která upravuje zaměstnávání cizinců, odpovědět na aktuální otázky, které zaměstnavatelé v současné době řeší. A v neposlední řadě seznámit posluchače s poznatky interkulturního managementu, které mohou přispět k vytvoření kvalitních vztahů na pracovišti a prohloubit vzájemné porozumění a spolupráci.

Program

Život a práce v mezinárodním prostředí – příležitosti a problémy

 • Kultura a dimenze kulturních rozdílů
 • Adaptace na život a práci v zahraničí
 • Specifika interkulturní komunikace

Daňové a odvodové aspekty zaměstnávání cizinců

Základní informace o daňové problematice cizinců v ČR

 • Zákon o dani z příjmu ze závislé činnosti ve vztahu ke zdaňování příjmu cizinců
 • Daňový rezident a daňový nerezident
 • Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců–cizinců v ČR
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů

Odvodové povinnosti při zaměstnávání cizinců

 • Účast na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění
 • Evropská koordinační pravidla v oblasti sociálního zabezpečení/mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení
 • Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob)

Vyslání cizinců do ČR

 • Stálá provozovna zaměstnavatele a její vznik, její dopady na zdanění zaměstnanců
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly

Otázky legalizace práce cizinců v ČR a postupy při jejich zaměstnávání

Legislativní vývoj v oblasti zaměstnávání cizinců

 • Přehled novinek, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti

Vybraná témata zaměstnávání občanů EU

 • Povinnosti spojené se zaměstnáváním občanů EU
 • Možnosti zaměstnávání jejich rodinných příslušníků.

Zaměstnanecké karty

 • Postup a praktické problémy při jejich získávání.

Projekty ekonomické migrace

 • Alternativní postupy a možnosti využití vládních programů k zaměstnávání cizinců.

Časový harmonogram:

 8:30 -   9:00     prezence účastníků

 9:00 -  10:15    Kapitoly z interkulturního managementu (Karel Pavlica)

10:15 - 10:45    coffee break

10:45 - 12:30    Daňové aspekty zaměstnávání cizinců (Dana Trezziová)

12:30 - 13:30    oběd

13:30 - 14:45    Otázky legalizace práce cizinců v ČR a postupy při jejich zaměstnávání– 1. část (Matěj Daněk)

14:45 - 15:00    coffee break

15:00 - 16:00    Otázky legalizace práce cizinců v ČR a postupy při jejich zaměstnávání – 2. část (Matěj Daněk)

16:00 - 16:15    Ukončení konference    

Přednášející

Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D pracuje na ŠKODA AUTO  a. s. Vysoké škole  jako vedoucí Katedry řízení lidských zdrojů  a výzkumný pracovník. Garantuje a vyučuje zde předměty zaměřené na manažerskou psychologii, interkulturní management a na rozvoj sociálních a manažerských dovedností. Učí rovněž na Newton College v Brně a spolupracuje  s vybranými

Je partnerkou ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Je registrovanou daňovou poradkyní a zakládající členkou české pobočky International Fiscal Association a rovněž Komory daňových poradců České republiky. Je soudní znalkyní v oboru účetní evidence, daní, cel a mezd. Specializuje především na poradenství v

Mgr. Matěj Daněk se v rámci své praxe specializuje na pracovní právo a právo zaměstnanosti. Vedle praktických otázek pracovního práva se zaměřuje na pracovněprávní aspekty právních auditů, aplikaci antidiskriminačních předpisů, zpracování osobních údajů zaměstnanců a mnoha dalších oblastí pracovního práva a práva zaměstnanosti. Prakticky se také

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
24.5.20179:00 - 16:00Praha
Hotel Amarilis,
2495 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Mediální partneři:


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

práce v mezinárodním prostředí, kulturní rozdíly, interkulturní komunikace, zaměstnávání cizinců, daňová problematika cizinců v ČR, zákon o dani z příjmu, daňový rezident a daňový nerezident, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daně u cizinců, povinnosti při zaměstnávání cizinců, vyslání cizinců do ČR, novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti, zaměstnanecké karty, projekty ekonomické migrace atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz