On-line seminář

Co dělají úspěšní podnikatelé jinak?

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Založit firmu a dovést ji k úspěšnému rozvoji je často náročnější, než řídit zavedený podnikový kolos. V čem se jednání či strategie úspěšných zakladatelů firem odlišují od těch méně úspěšných? Cílem semináře je ukázat, že k úspěšnosti podnikatelů přispívá často několik důležitých okolnosti.

Obsah semináře:

  • Úspěšní podnikatelé nemají obavy před „bláznivými“ nápady
  • Nedrží se nutně toho, co dělají ostatní
  • Nemají obavy před „nasycenými“ trhy
  • Jsou zvědaví
  • Snaží se obklopit týmem i myšlenkami
  • Řeší problémy svých zákazníků ad.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.2.2020

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.