On-line seminář

Co se může bezpečnost práce naučit od LEANu?

Štíhlá bezpečnost, koncept ke zlepšení kultury bezpečnosti

Tomáš Průžek, IEn.

Základní principy štíhlé výroby společně vytvářejí myšlení a praktický způsob výroby produktů, kde neustálé odstraňování odpadu odhaluje více hodnoty produktu a obohacuje zákaznickou zkušenost. Aby organizace mohly být úspěšné, musí vymyslet způsob, jak zvýšit produkci a zároveň snížit náklady a udržet zaměstnance v bezpečí před nesčetnými riziky na pracovišti. Ať už pracujete v závodě, továrně nebo kanceláři a využíváte štíhlé principy, musíte to udělat se závazkem k bezpečnosti.

Štíhlá bezpečnost

Zajištění bezpečnosti pracovníků při zefektivnění výrobních procesů za účelem zvýšení výroby je někdy náročné. Začlenění bezpečnostních opatření do štíhlých procesů pomáhá snížit typy incidentů, které mohou narušit produktivitu a ohrozit zisk společnosti. Mnoho společností vynakládá lidské a finanční zdroje na začlenění štíhlých bezpečnostních postupů, protože se jedná o „systematický přístup k identifikaci a kontrole odpadu v procesech / činnostech, které by mohly způsobit úrazy nebo nemoci“.

LEAN Manufactiring

Cílem Lean je neustálé zlepšování, což znamená vytváření hodnoty v produktech a službách používaných zákazníky k eliminaci plýtvání a odstraňování potenciálních vad. Filozofie LEAN klade velký důraz na dokončení hotového výrobku za nejnižší možné náklady.
Bez ohledu na to, kde pracujete, pochopení toho, jak aplikovat štíhlou teorii na každodenní činnosti vaší organizace, vás činí cenným přínosem. Nabízíme vám získat znalosti a ukázat vám příklady z praxe v oboru štíhlé výroby, které mohou pomoci zlepšit bezpečnostní postupy a celkový výsledek společnosti.

Lektor

Tomáš Průžek, IEn.

LEAN Manager, v současnosti pracuje ve společnosti ALS Czech Republic.

Oblasti zlepšování procesů se věnuje od roku 1998. Jeho hlavní profesní orientací je zavádění štíhlého podniku, vizuální management, zlepšování procesů, systémy zlepšovacích návrhů, štíhlá logistika a štíhlá administrativa. Svou profesní dráhu začínal v automotive ve společnosti…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.7.2021

13:30 - 16:30

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.