On-line seminář

Co tolerujeme, to se nám vrací i s úroky

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Máme-li občas dojem, že se k nám lidé kolem nás nechovají tak, jak bychom si přáli, měli bychom si položit otázku, zda k tomu nepřispíváme. Důvodem totiž může být, že jejich nepříjemné, nepříznivé či jinak nevhodné jednání z nejrůznějších důvodů tolerujeme, a tím ho i povzbuzujeme.

Stručná osnova webináře: 

  • Nevhodné a nežádoucí jednání, jeho příčiny a důsledky
  • Proč toto jednání občas tolerujeme a proč bychom ho tolerovat neměli
  • Tolerance nevhodného jednání na pracovišti
  • Tolerance nevhodného jednání v osobních vztazích
  • Tři pravidla jak nevhodnému jednání čelit a přestat je tolerovat

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří chtějí zvýšit své komunikační schopnosti i schopností řídit osobní vztahy v práci i osobním životě. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.12.2021

10:00 - 11:30

On-line

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.