On-line seminář

Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele

Mgr. Pavlína Tillová

Cílem on-line semináře je seznámit účastníky s funkcí Compliance a s riziky, plynoucí z neznalosti compliance principů. Popsat systém kontrol a informačních povinností, ukázat na příkladech včetně jednotlivých rizik, zodpovědět případné dotazy. Seznámit účastníky s principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) a novou povinností zjišťování a registrace skutečných vlastníků obchodních společností a dalších subjektů. A také se změnami, které se v roce 2020 v této oblasti chystají. (Odborná příprava zaměstnanců finančních institucí v oblasti povinností vyplývajících ze zákona AML je nezbytná bez ohledu na pracovní pozici zaměstnance).

On-line seminář je určen pro:

zaměstnance finančních a jiných institucí, finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.

Obsah on-line semináře:

  • Co je to Compliance
  • Compliance rizika
   • Druhy Compliance rizik, kontrola povinností
   • Interní podvody
   • Informační povinnost vůči statutárnímu orgánu
  • Ochrana bankovního tajemství
   • Důsledky porušení mlčenlivosti
   • Jak se bránit porušení mlčenlivosti
  • Konflikt zájmů
   • Typy střetu zájmů
   • V čem spočívá nebezpečí střetu zájmů? 
   • Čínské zdi (chinese walls) a jejich funkce
   • Postupy určené k zjištění a předcházení střetů zájmů
  • Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
   • Úvod – krátké seznámení s legislativou
   • Přijatá opatření a důvody, zásady
   • Způsob identifikace a hlavní znaky podezřelých obchodů
   • Hlášení na FAÚ Ministerstva financí, povinnost mlčenlivosti
   • Identifikace skutečných vlastníků
   • Povinnost registrace skutečných vlastníků v Registru
  • Závěr
   • Test 
   • Otázky a diskuze

  Tréninkové metody:

  Přednáška, diskuze, testy, modelové situace

  On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

  On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

  Lektor

  Mgr. Pavlína Tillová

  lektor, právník, compliance

  Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.

  Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  18.11.2020

  9:00 - 15:30

  On-line

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.