Seminář

Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele

Mgr. Pavlína Tillová

Cílem semináře je seznámit účastníky s funkcí Compliance a s riziky, plynoucí z neznalosti compliance principů. Popsat systém kontrol a informačních povinností, ukázat na příkladech včetně jednotlivých rizik, zodpovědět případné dotazy. Seznámit účastníky s principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) a novou povinností zjišťování a registrace skutečných vlastníků obchodních společností a dalších subjektů. A také se změnami, které se v roce 2020 v této oblasti chystají. (Odborná příprava zaměstnanců finančních institucí v oblasti povinností vyplývajících ze zákona AML je nezbytná bez ohledu na pracovní pozici zaměstnance).

Seminář je určen pro:

zaměstnance finančních a jiných institucí, finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.

Obsah semináře:

  • Co je to Compliance
  • Compliance rizika
   • Druhy Compliance rizik, kontrola povinností
   • Interní podvody
   • Informační povinnost vůči statutárnímu orgánu
  • Ochrana bankovního tajemství
   • Důsledky porušení mlčenlivosti
   • Jak se bránit porušení mlčenlivosti
  • Konflikt zájmů
   • Typy střetu zájmů
   • V čem spočívá nebezpečí střetu zájmů? 
   • Čínské zdi (chinese walls) a jejich funkce
   • Postupy určené k zjištění a předcházení střetů zájmů
  • Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
   • Úvod – krátké seznámení s legislativou
   • Přijatá opatření a důvody, zásady
   • Způsob identifikace a hlavní znaky podezřelých obchodů
   • Hlášení na FAÚ Ministerstva financí, povinnost mlčenlivosti
   • Identifikace skutečných vlastníků
   • Povinnost registrace skutečných vlastníků v Registru
  • Závěr
   • Test 
   • Otázky a diskuze

  Tréninkové metody:

  Přednáška, diskuze, testy, modelové situace

            Lektor

            Mgr. Pavlína Tillová

            lektor, právník, compliance

            Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.

            Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            18.11.2020

            9:00 - 15:30

            Praha

            Adresa bude upřesněna

            Přihlásit Připomenout

            3990

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

            O tématu školení

            Na tomto školení se setkáte s pojmy jako: 

            Compliance, finanční etika, AML, principy compliance, Compliance rizika, trestné činnosti, financování terorismu, co je compliance, compliance význam, compliance co to je, compliance seminář, compliance kurz, compliance školení, význam slova compliance, prevence proti nežádoucím jevům, prevence proti protiprávnímu jednání v rámci společnosti, korporátní compliance, corporate compliance, interní podvody, mlčenlivost, seminář, semináře, seminář Praha, semináře Praha, kurz, vzdělávací kurz, kurzy a školení, kurzy, kurz Praha, kurzy Praha, školení, školení Praha, atd.