Seminář

Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele

Mgr. Pavlína Tillová

Máte nově zákonem danou povinnost dodržovat AML? Seznamte se s problematikou Compliance a AML a s riziky, plynoucí z neznalosti compliance principů!

Seminář je určen pro:

finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.

Součástí semináře je test AML.

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s funkcí Compliance a s riziky, plynoucí z neznalosti compliance principů. Popsat systém kontrol a informačních povinností, ukázat na příkladech včetně jednotlivých rizik, zodpovědět případné dotazy. Seznámit účastníky s principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

Obsah semináře:

  • Co je to Compliance
  • Compliance rizika
   • Druhy Compliance rizik, kontrola povinností
   • Interní podvody
   • Compliance rizika na kapitálovém trhu
  • Ochrana bankovního tajemství
   • Důsledky porušení mlčenlivosti
   • Jak se bránit porušení mlčenlivosti
  • Střety zájmů
   • Typy střetu zájmů
   • V čem tkví nebezpečí střetu zájmů? 
   • Čínské zdi (chinese walls) a jejich funkce
   • Postupy určené k zjištění a předcházení střetů zájmů
  • Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
   • Úvod – krátké seznámení s legislativou
   • Přijatá opatření a důvody, zásady
   • Způsob identifikace a hlavní znaky podezřelých obchodů
   • Hlášení na FAÚ Ministerstva financí, povinnost mlčenlivosti
  • Informační povinnosti vůči statutárnímu orgánu
  • Informační povinnosti vůči dohledovému orgánu (ČNB)
  • Interní podvody
  • Mlčenlivost
  • Test
   • Zadání a vyplnění testu AML zaměstnanci
   • Prověření znalostí

  Tréninkové metody:

  Přednáška, diskuze, testy, modelové situace

            Časový harmonogram semináře:

            8.30 –  9.00 – prezence účastníků

            9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.30 – 13.30 – oběd

            13.30 – 15.00 – přednáška (3. část)

            15.00 - 15.15 – přestávka s občerstvením

            15.15 - 16.30 - přednáška (4. část + diskuse)

            Lektor

            Mgr. Pavlína Tillová

            lektor, právník, compliance

            Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.

            Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            14.3.2018

            9:00 - 16:30

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

            O tématu školení

            Na tomto školení se setkáte s pojmy jako: 

            Compliance, finanční etika, AML, principy compliance, Compliance rizika, trestné činnosti, financování terorismu, co je compliance, compliance význam, compliance co to je, compliance seminář, compliance kurz, compliance školení, význam slova compliance, prevence proti nežádoucím jevům, prevence proti protiprávnímu jednání v rámci společnosti, korporátní compliance, corporate compliance, interní podvody, mlčenlivost, seminář, semináře, seminář Praha, semináře Praha, kurz, vzdělávací kurz, kurzy a školení, kurzy, kurz Praha, kurzy Praha, školení, školení Praha, atd.