On-line seminář

Corporate Compliance - novinky a aktuální trendy v roce 2021

se zaměřením na požadavky nové mezinárodní normy ISO 37301:2021

Přijďte si poslechnout novinky z oblasti Corporate Compliance

JUDr. Pavel Koukal

Na tomto on-line semináři se seznámíte s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance a dozvíte se, jak zohledňovat a prosazovat tyto aktuální změny v praxi.

On-line seminář je určen pro:

pro členy orgánů a vrcholového managementu obchodních korporací, pracovníky odpovědné za oblasti Corporate Governance&Risk & Compliance, podnikové právníky a vedoucí finančních a personálních úseků (CFO, HR). 

Co Vám on-line semináři přinese:

  1. Úvod do problematiky korporátní compliance – pojem a hlavní oblasti zájmu, širší souvislosti a praktické cíle korporátní compliance.
  2. Nové právní požadavky na podnikání v ČR a interní procesy z hlediska korporátní compliance – celkový přehled vývojových trendů a změn právní úpravy.
  3. Aktuální trendy v trestní odpovědnosti právnických osob a jejich odpovědnosti za přestupky – z pohledu korporátní compliance.  
  4. Jak implementovat nové požadavky vyplývajících z aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochrany soukromí – z hlediska interní organizace a opatření v rámci korporátní compliance.
  5. Možnosti využití standardizace a certifikace Compliance management systémů (CMS).
  6. Jak implementovat požadavky nové mezinárodní normy ISO 37301:2021 pro CMS.
  7. Whistleblowing z pohledu nové právní úpravy (EU, ČR) a mezinárodní normy ISO 37002:2021.
  8. Hlavní nástroje a opatření při prosazování aktuálních změn v korporátní compliance – vnitřní předpisy, interní vzdělávání zaměstnanců/ Compliance training, vnitřní kontrola a odpovědnost, formy externí kontroly a auditu.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams, Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.9.2021

9:00 - 13:30

On-line

4 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.