Seminář

Daň z nemovitých věcí od 1.1.2016

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Ing. Michal Radvan Ph.D.

Seznámíme účastníky s aktuální právní regulací daně z nemovitých věcí, zejména v souvislosti se změnami, které přináší nový občanský zákoník účinný od 1.1.2016

Bonus

pro každého účastníka 2 vstupenky  na libovolný 2D film či 3D film do kina Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen:

jednak pro poplatníky daně, jednak pro úřední osoby spravující daň z nemovitých věcí. Zdůrazněny budou též možnosti obcí ovlivnit výnos daně, a proto je vhodný též pro pracovníky obecních úřadů.

Cíl semináře:

seznámit účastníky s aktuální právní regulací daně z nemovitých věcí, zejména v souvislosti se změnami, které přináší novely zákona účinné od 1.1.2016

Obsah semináře:      

  1.  V rámci kurzu bude poukázáno na jednotlivé konstrukční prvky daně a důraz bude kladen na možnosti obcí ovlivnit výši daně na svém území formou osvobození či násobících koeficientů.
  2. Předpokládá se široká diskuze a bude vytvořen dostatečný prostor pro kladení dotazů.
  3. Na konci kurzu by měl:
  • absolvent - pracovník obecního úřadu dokázat identifikovat benefity, které daň pro obec přináší a aplikovat tyto znalosti do obecně závazné vyhlášky.
  • absolvent - pracovník finanční správy by měl být na konci kurzu schopen efektivně spravovat tuto daň.
  • konečně absolvent - daňový poplatník by měl být schopen daň spočítat tak, aby došlo k daňové optimalizaci.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

odborný asistent na katedře finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity, specialista na problematiku místních daní vč. daně z nemovitých věcí, autor mnoha publikací a článků na danou problematiku, člen komise pro finanční právo LRV.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.6.2016

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Jana P.

“Na semináři mě nejvíce zaujaly osobní zkušenosti lektora z jeho dlouholeté praxe!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: daň z nemovitých věcí, daň z nemovitosti, osvobození od daně, daň z nemovitosti 2016, Praha školení, Michal Radvan, NOZ, NOZ 2015 atd.