Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Daň z příjmů PO včetně vyplnění přiznání za rok 2017

Seminář je určen pro:

Seminář je vhodný pro daňové poradce, ekonomy, účetní, další osoby, které se ve firmách - právnických osobách zabývají daňovou a účetní problematikou, a nejen v případě, kdy sestavují daňové přiznání k dani z příjmů, ale také pokud připravují (např. v rámci účetní závěrky) podklady pro sestavení přiznání.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámení účastníků s celým postupem zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017, a to včetně souvisejících postupů z pohledu účetnictví podnikatelských subjektů (uzavření účetního období a zjištění účetního výsledku) přes transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový základ až po vyplnění formuláře přiznání. Seminář bude doplněn o rekapitulaci nejdůležitějších změn u ve zdanění právnických osob pro rok 2017 a o novinky v daních z příjmů právnických osob pro rok 2018, které lze zpětně aplikovat i v roce 2017.

Obsah semináře: 

 • základní principy a možnosti zdanění právnických osob (schéma, daňové sazby, aplikace zdanění zvláštní sazbou, samostatný základ daně, zdaňovací období)
 • zdroj příjmů, příjmy, které nejsou předmětem zdanění a osvobozené příjmy (vč. problematiky zdanění příjmů mateřské společnosti od společnosti dceřinné)
 • změny a vybrané problémy při uplatňování nákladů v roce 2017 se zohledněním změn roku 2018, které lze aplikovat i v roce 2017
 • odčitatelné položky právnických osob (uplatnění ztráty - test podstatné změny, dary, odpočet na vědu a výzkum a na odborné vzdělávání)
 • slevy na dani (investiční pobídky, zaměstnání osob se sníženou pracovní schopností)
 • vybraná problematika zdanění (komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti)
 • základní principy sestavení účetní závěrky (vč. zdůraznění postupu při transformaci účetního výsledku na daňový) - ilustrace postupu na příkladu
 • daňové přiznání 2017 a související povinnosti vůči správci daně (seznámení s formulářem, termíny pro podání přiznání, zálohové povinnosti) - ilustrace vyplnění na příkladu.

Výklad bude ilustrován na příkladu na sestavení účetní závěrky podnikatelského subjektu - právnické osoby - a na její transformaci do daňového přiznání. Rovněž budou zdůrazněna aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

RNDr. Ivan Brychta, lektor Daně, účetnictví

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
16.2.20189:00 - 14:00Praha
CUBE Office Center, Evropská 423/178, Praha 6
3490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení