Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Konference

Daňová konference 2016 - partnerem konference je daňově poradenská a účetní kancelář PROXY a.s.

Konference je určena pro:

 • ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby zabývající se daněmi a DPH
 • všechny, kteří aplikují DPH v praxi
 • všechny, kteří se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou
 • ty, kteří potřebují být v informováni o očekávaných novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnosti.

Cíl konference: 

 • budete informováni o tom, jakých změn se dočkáme od 1. 1. 2016 v rámci daňové a účetní problematiky
 • budete moci zkonzultovat daná témata s odborníky
 • dozvíte se, jaké zkušenosti mají Vaši kolegové v rámci probírané problematiky

Partnerem konference je daňově poradenská a účetní kancelář PROXY a.s. Více informací o PROXY a.s. se dozvíte ZDE.

Obsah konefernce:

 • budete informováni o tom, jakých změn se dočkáme od 1. 1. 2016 v rámci daňové a účetní problematiky
 • odborníci daňové a auditorské kanceláře HLB Proxy, a.s. Vás seznámí s novinkami v oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a daňového řádu
 • dozvíte se například, jaké jsou připravovány změny v oblasti zdaňování fyzických osob, zejména zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, jak se zvýší limity pro solidární zvýšení daně pro rok 2016, jak správně určit základ daně při bezúplatných zápůjček, jaké jsou dopady ukončení II. pilíře důchodového spoření
 • dále uslyšíte informace zákonu o evidenci tržeb, jaká platí nová pravidla podle zákona o investičních pobídkách ve vztahu k zákonu o daních z příjmů a jaká pravidla platí podle zákona o prokazování majetku.
 • v oblasti DPH uslyšíte, jaká platí nová pravidla pro přenesenou daňovou povinnost u daně z přidané hodnoty v roce 2016 a co Vám přinese povinnost podávat kontrolní hlášení pro DPH od roku 2016. Dotkneme se také problematiky zdaňování nemovitých věcí v případě převodu pozemků, stavebních pozemků a pravidel pro osvobození převodů ostatních nemovitých věcí
 • v rámci změn v oblasti účetnictví vysvětlíme novou kategorizaci účetních jednotek a její dopady do praxe, novou úpravu jednoduchého účetnictví a seznámíme Vás s některými novými administrativními povinnostmi
 • V případě daně z nemovitých věcí se dozvíte o změnách v definici předmětu daně a vymezení některých osvobození od daně
 • nebude chybět prezentace nejnovějších komentářů a stanovisek státní správy k vybraným problematickým daňovým oblastem, které byly vyvolány ať již novým občanským zákoníkem nebo následnými novelami daňových předpisů, zejména otázky související s povinným elektronickým podáním, jaké jsou zkušenosti s vyplňováním samostatné přílohy týkající se transakcí mezi spojenými osobami a doporučení pro zdaňovací období 2015,
 • seznámíte se i s novými rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR týkajících se například tzv, souběhu výkonu funkce jednatele a zaměstnance, daňové uznatelnosti příspěvků do komor s nepovinným členstvím nebo poslední judikáty ke stanovení ceny mezi ekonomicky spojenými osobami. 
 • budete moci zkonzultovat daná témata s odborníky HLB Proxy, a.s.
 • dozvíte se, jaké zkušenosti mají Vaši kolegové v rámci probírané problematiky

Časový harmonogram:

8:30 - 9:00 Prezence účastníků

9:00 - 9:05 Uvítání posluchačů, úvod konference

9:05 - 10:30 Přednáška (1. část)

10:30 - 10:45 Přestávka na občerstvení

10:45 - 12:00 Přednáška (2. část)

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 14:30 Přednáška (3. část)

14:30 - 14:45 Přestávka na občerstvení

14:45 - 16:00 Přednáška (4. část)

16:00 - 16:15 Diskuze a zakončení konference

Přednášející

Ing. Jiří Jindrák, lektor Daně, účetnictví

Přednášející je od roku 2001 daňovým poradcem v současné době působícím ve společnosti HLB Proxy, a.s. Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH. Od roku 2007 se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost s cílem realizovat semináře s praktickým pohledem na daňovou a související účetní problematiku. Hovoří

Mgr. Magdaléna Vyškovská, lektor Daně, účetnictví

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Libor N.

Vše na semináři proběhlo výborně, nejvíce mě zaujalo téma "novela zákona o daních z přijmů - část pro právnické osoby"!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: daň z příjmů PO, daň z příjmů FO, přenos daňové povinnosti, daně 2016, daňová konference, zdaňování nemovitostí, konference Praha, konference daně, školení PROXI, školení Jindrák (lektor, školení Vyškovská (lektorka) atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení