On-line seminář

Daňová problematika pro SVJ

v roce 2020 a výhled na rok 2021

Ing. Martin Durec

On-line seminář je určen jak ekonomickým pracovníkům firem, kteří se zabývají administrativní správou společenství vlastníků jednotek (SVJ), tak i členům orgánů společenství či jednotlivým vlastníkům jednotek – členům SVJ, kteří se chtějí seznámit se specifikami daňové problematiky SVJ a řešením problémů z praxe.

Obsah on-line semináře:

  • Vybrané problémy zdaňování příjmů SVJ
  • Vybrané problémy zdaňování příjmů SVJ - příklady
  • SVJ a DPH
  • Daňová problematika nástaveb či přístaveb domů ve správě SVJ
  • Odměňování funkcionářů a zaměstnanců SVJ
  • Odměňování funkcionářů a zaměstnanců SVJ - příklady
  • Pracovní smlouvy a dohody u SVJ
  • Pracovní smlouvy a dohody u SVJ - příklady

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

3.11.2020

10:00 - 12:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.