Seminář

Daňové a nedaňové náklady (výdaje) v praxi 2017

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je komplexní rozbor daňových a nedaňových nákladů a podmínek pro jejich odlišení v návaznosti na ustanovení zákona o daních z příjmů a na související výklady nejen správce daně. Zároveň budou zdůrazněny rozdíly mezi daňovým a účetním zachycením nákladů.

Seminář je určen:

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem, a jaké podmínky je pro daňovou uznatelnost nutné splnit.

Cíl semináře:

Cílem semináře je komplexní rozbor daňových a nedaňových nákladů a podmínek pro jejich odlišení v návaznosti na ustanovení zákona o daních z příjmů a na související výklady nejen správce daně. Zároveň budou zdůrazněny rozdíly mezi daňovým a účetním zachycením nákladů.

garance kvality

Obsah semináře:      

- vymezení nákladu (výdaje) v daních a účetnictví, vazba na související výnosy

- základní podmínky pro vznik daňového nákladu

- daňový a účetní princip časového rozlišení nákladů

- daňově účinné náklady v příkladech (daňové odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.)

- nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady u úvěrových finančních nástrojů apod.)

- zdůraznění změn pro rok 2017 (předčasné ukončení finančního leasingu, náklady exekuce, ztrátový prodej cenných papírů mikro účetní jednotkou, prodej postoupených pohledávek a další).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy v roce 2017 ve srovnání s dřívějšími.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.15 – seminář (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka
12.30 – 14.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.9.2017

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Monika K.

“Se seminářem jsem byla nadmíru spokojena!„

Věra Drechslerová, JLV, a.s.

“Na semináři mě nejvíce zaujala témata "Benefity" a "Opravné položky".„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

daňové náklady, daňové výdaje, odpisy pohledávek, daňový náklad, nedaňové náklady, nedaňové výdaje, daňová uznatelnost, nakládání s elektroodpadem, ztrátový prodej cenných papírů, pokuty 2017, penále 2017, Ivan Brychta atd.