Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Daňové a účetní novinky 2014/2015 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen

Pro daňové poradce ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, a neposlední řadě i pro ty, kteří potřebují být v informováni o očekávaných novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnosti.

Cíl seminář

Probrání zásadních změn pro rok 2014 v daňové a účetní oblasti na příkladech, vč. seznámení účastníků s aktuálními výklady, stanovisky a prvními poznatky z praxe. Podle vývoje legislativy pak bude zařazen pohled na očekávané změny od roku 2015.

Obsah semináře:

-          vybrané změny dani z příjmů u fyzických osob (osvobození pro cenné papíry, podíly na zisku nebo u ostatních příjmů, změny limitů pro srážkovou daň, pravidla pro příjmy a výdaje při společném podnikání FO, problematika účtující FO ve vztahu k hospodářskému roku a uplatnění procentních výdajů a další)

-          změny u odčitatelných položek a slev na dani fyzických osob (zvýšení limitu daru, omezení uplatnění u rezidenta z třetích zemí a další)

-          odpočet na podporu odborného vzdělávání a odpočet na podporu výzkumu a vývoje

-          novinky pro právnické osoby (veřejně prospěšný poplatník a změny z toho plynoucí, odpočet podle § 20 odst. 7, obchodní majetek právnické osoby, 19% srážková daň)

-          svěřenské fondy a související postupy z pohledu daní z příjmů

-          úpravy vymezení daňových a nedaňových nákladů (problematika členských příspěvků, změny při prodeji pozemku a další případy omezení nákladů a další)

-          změny v oblasti majetku (neodpisovaný majetek, vymezení odpisovatele, zařazování majetku podle CZ-CPA, změny v odpisech u menších obchodních domů apod.)

-          změny v zákoně o rezervách (redukce pásem pro tvorbu opravných položek a další)

-          pravidla pro darování a dědění od roku 2014 (výklad postupu po přesunutí problematiky do zákona o daních z příjmů, co a jak se nově bude danit či co zůstane osvobozeno, problematika vrácení darů pro nevděk či nouzi a další)

-          změny v zákoně o DPH (převod nemovitostí/nemovitých věcí jako součást dodání zboží, výklad osvobození dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí, problematika leasingu, změny a výklady pro ručitelství z titulu platby na zveřejněný účet a jiné)

-          novinky v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a účetních standardech pro rok 2014 (technické zhodnocení v účetním pojetí a další)

-          očekávané změny pro rok 2015 v daňové oblasti (na základě vývoje legislativy).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy od roku 2014 ve srovnání s předchozím stavem a výhled na rok 2015 podle aktuálního stavu legislativy v době konání semináře.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

RNDr. Ivan Brychta, lektor Daně, účetnictví

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
15.10.20149:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení