Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Daňové a účetní novinky 2018

Seminář je určen pro:

Seminář je vhodný pro daňové poradce ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, a neposlední řadě i pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnosti.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti v závěru roku 2017 a pro rok 2018, a to zejména v souvislosti se schválenými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a se změnami v účetních prováděcích vyhláškách a českých účetních standardech. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Obsah semináře: 

 • změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů a možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti, daň stanovená paušální částkou, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, lepší podmínky pro dárce, změny pro slevy na dani pro invalidní osoby, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti /2017, 2018/, úprava podmínek pro výplatu bonusu, a další),
 • změny v daních z příjmů pro právnické osoby (osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, zásadní změny pro rodinné fundace, změny v podmínkách snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vymezení mateřských společností a další),
 • další změny v daních z příjmů (úprava vymezení majetku a jeho ceny, změny v odpisování /např. u nehmotného majetku, nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem/, změny u finančního leasingu a další),
 • změny v zákoně o DPH (změny v DPH od 1. 7. 2017 a v závěru roku 2017, vč. souvisejících výkladů - okamžik uskutečnění plnění, přiznávání DPH ze záloh, rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti, nedoložené odcizení, ztráta či zničení majetku, nespolehlivá osoba, změny pro společníky společnosti ve vztahu k DPH, změny pro dodání nemovité věci v roce 2018 a další),
 • změny dalších daňových zákonů (dopad změn v daňovém řádu od 1. 7. 2017 a další změny dle vývoje legislativy),
 • změny v účetních předpisech (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky či české účetní standardy, vše dle vývoje legislativy),
 • nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2018 ve vztahu k daním a účetnictví a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy 2017/2018 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

RNDr. Ivan Brychta, lektor Daně, účetnictví

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
18.4.2018 9:00 - 14:00Praha
Hotel Amarilis,
3690 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Ing. Lucie Doubravová, Státní pozemkový úřad

Srozumitelný, jasný a zajímavý výklad!

Václava Havlíčková, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Fundovaný lektor, perfektně připravený seminář s podrobným materiálem!

Daniela Lišková, Státní pozemkový úřad

Velice dobrý výklad pana lektora!

Ing. Marie Kubalíková, LASSELSBERGER, s.r.o.

Se službami společnosti Verlag Dashöfer mám dobré zkušenosti, seminář splnil mé očekávání.

Martina Šimonová, OMEGA OPTIX s.r.o.

Semináře mi vyhovují obsahem, tématikou, lektory i celkovým zajištěním celého školení. Oceňuji časový harmonogram a přestávky (z důvodu udržení pozornosti).

Irena Hobzová, Protes spol. s.r.o.

Seminář byl ve všech směrech na naprosto profesionální úrovni! Děkuji!

Ivana Zahrádková, VZ Měřín

Seminář se mi líbil, byl velmi obsáhlý.

Jitka Müllerová, Fincentrum a.s.

Skvělý rychlokurz novinek s výborně zpracovaným pracovním materiálem.

Věra Macáková, Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o.

Jsem spokojena!

Ing. Lucie Homolková, Cabmat,s.r.o.

Seminář splnil má očekávání!

Jana Kruberová, CONSULTING ECONOMY s.r.o

Seminář se mi moc líbil, velmi kvalitní, odborný a zajímavý výklad přednášejícího!

Hana Topolančinová, TM-logistik, s.r.o.

Se seminářem i se službami VD jsem velmi spokojena. Výborné organizační zajištění, seminář měl hlavu i patu a přednášející opravdu vědědl, o čem hovoří. Děkuji!

Ing. Monika Valečková, EUC Premium s.r.o.

Školení mělo velmi dobrou úroveň.

Bc. Dagmar Dytrychová, ŠKODA AUTO a.s.

Seminář doporučuji všem, kteří chtějí získat přehled o daňových a účetních novinkách s lektorem, který svým přednesem a znalostmi umí zaujmout posluchače!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

novela zákona o DPH od 1. 7. 2017, daňové novinky 2018, zákon o daních z příjmů 2018, DPH 2018, změny v účetnictví, daňové novinky, daně 2018 atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení