Seminář

Daňové a účetní novinky 2019

RNDr. Ivan Brychta

Účastníci semináře budou seznámeni s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2019. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně od roku 2019, co od účinnosti a co později. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Seminář je určen pro:

pro daňové poradce ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, a neposlední řadě i pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnosti.

Obsah semináře: 

  • změny v daních z příjmů fyzických osob (změna u procentních výdajů fyzických osob, ve stanovení supehrubé mzdy u příjmů zaměstnance ze zahraničí, změna hranice pro aplikaci srážkové daně u závislé činnosti a další), 
  • změny v daních z příjmů právnických osob (řešení tzv. hybridních nesouladů, zdanění ovládané zahraniční společnosti, omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a další), 
  • další změny v daních z příjmů (úpravy výsledku hospodaření v návaznosti na účtování podle nových standardů IFRS, změny u odpočtu na vědu a výzkum a další),
  • velké změny v zákoně o DPH (změny v sazbách DPH u dopravy, poukaz a jeho aplikace, doručování daňových dokladů, změna u souhrnných daňových dokladů, úprava zaokrouhlovacího pravidla, vymezení ceny obvyklé pro účely DPH a její vliv na stanovení základu daně ve speciálních případech, úprava odpočtu v případě vyšších oprav nemovitých věcí, změny v odpočtu při registraci plátce a při zrušení registrace, oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky, zdanitelné plnění u nájmů a další),
  • změny dalších daňových zákonů, např. daňového řádu, zákona o evidenci tržeb (změny ve spotřebních daních u vratek daně z minerálních olejů a další navržené změny, návrh změn v zákonném opatření senátu o dani z nemovitých věcí, rozšíření povinnosti evidovat tržby vč. podmínek a termínů účinnosti, evidování tržeb v nově navrženým zvláštním režimu, související změny v DPH – přeřazení určitých služeb do 10% sazby DPH),
  • změny s daněmi související (připomenutí změn sazeb cestovních náhrad a zálohové povinnosti OSVČ na zdravotní a sociální pojištění)

a další změny v návaznosti na legislativní proces.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.2.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Ing. Lucie Doubravová, Státní pozemkový úřad

“Srozumitelný, jasný a zajímavý výklad!„

Václava Havlíčková, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

“Fundovaný lektor, perfektně připravený seminář s podrobným materiálem!„

Daniela Lišková, Státní pozemkový úřad

“Velice dobrý výklad pana lektora!„

Ing. Marie Kubalíková, LASSELSBERGER, s.r.o.

“Se službami společnosti Verlag Dashöfer mám dobré zkušenosti, seminář splnil mé očekávání.„

Martina Šimonová, OMEGA OPTIX s.r.o.

“Semináře mi vyhovují obsahem, tématikou, lektory i celkovým zajištěním celého školení. Oceňuji časový harmonogram a přestávky (z důvodu udržení pozornosti).„

Irena Hobzová, Protes spol. s.r.o.

“Seminář byl ve všech směrech na naprosto profesionální úrovni! Děkuji!„

Ivana Zahrádková, VZ Měřín

“Seminář se mi líbil, byl velmi obsáhlý.„

Jitka Müllerová, Fincentrum a.s.

“Skvělý rychlokurz novinek s výborně zpracovaným pracovním materiálem.„

Věra Macáková, Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o.

“Jsem spokojena!„

Ing. Lucie Homolková, Cabmat,s.r.o.

“Seminář splnil má očekávání!„

Jana Kruberová, CONSULTING ECONOMY s.r.o

“Seminář se mi moc líbil, velmi kvalitní, odborný a zajímavý výklad přednášejícího!„

Hana Topolančinová, TM-logistik, s.r.o.

“Se seminářem i se službami VD jsem velmi spokojena. Výborné organizační zajištění, seminář měl hlavu i patu a přednášející opravdu vědědl, o čem hovoří. Děkuji!„

Ing. Monika Valečková, EUC Premium s.r.o.

“Školení mělo velmi dobrou úroveň.„

Bc. Dagmar Dytrychová, ŠKODA AUTO a.s.

“Seminář doporučuji všem, kteří chtějí získat přehled o daňových a účetních novinkách s lektorem, který svým přednesem a znalostmi umí zaujmout posluchače!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

novela zákona o DPH od 1. 1. 2019, daňové novinky 2019, zákon o daních z příjmů 2019, DPH 2019, změny v účetnictví, daňové novinky, daně 2019 atd.