Seminář

Daňové a účetní novinky 2023

Co přináší rok 2023?

RNDr. Ivan Brychta

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2023. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2022, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb cestovních náhrad). Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Seminář je vhodný:

pro daňové poradce, ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou, a neposlední řadě i pro ty, kteří potřebují být informováni o novinkách v daňové a účetní oblasti, aby si mohli v předstihu optimalizovat své daňové povinnosti.

Obsah semináře: 

  • změny v daních z příjmů (rozšíření paušálního režimu na podnikatele s příjmy do 2 milionů korun, související pásmové stanovení paušální daně, změny v povinnosti podat přiznání fyzickými osobami, prodloužení možnosti uplatnění mimořádných odpisů, zvýšení limitů pro aplikaci srážkové daně zaměstnancům, problematika odpisů kulturní památky, daň z neočekávaných zisků právnických osob /„válečná daň“/ a další),
  • změny v zákoně o DPH (zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH na částku na 2 miliony korun, související nová úprava pro zrušení registrace, úlevy v sankcích souvisejících s kontrolním hlášením a další),
  • změny dalších daňových zákonů, (úprava zákona o spotřebních daních v návaznosti na legislativu EU, silniční daň nově a další),
  • změny v účetních předpisech (nový výklad ohledně přepočtu kurzových rozdílů u záloh v návaznosti na interpretace NÚR),
  • aktuální výklady správce daně k novinkám v daňové oblasti (dle zveřejněných Pokynů, Sdělení a Informací GFŘ, dle závěrů Koordinačního výboru), včetně podrobného rozboru změn v pokynu GFŘ D-59 k daním z příjmů oproti dřívějšímu GFŘ D-22,
  • a další změny v návaznosti na legislativní proces.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

31.3.2023

9:00 - 14:00

Praha

Evropská 423/178, Praha 6

3 990,- Kč

31.3.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Ing. Lucie Doubravová, Státní pozemkový úřad

“Srozumitelný, jasný a zajímavý výklad!„

Václava Havlíčková, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

“Fundovaný lektor, perfektně připravený seminář s podrobným materiálem!„

Daniela Lišková, Státní pozemkový úřad

“Velice dobrý výklad pana lektora!„

Ing. Marie Kubalíková, LASSELSBERGER, s.r.o.

“Se službami společnosti Verlag Dashöfer mám dobré zkušenosti, seminář splnil mé očekávání.„

Martina Šimonová, OMEGA OPTIX s.r.o.

“Semináře mi vyhovují obsahem, tématikou, lektory i celkovým zajištěním celého školení. Oceňuji časový harmonogram a přestávky (z důvodu udržení pozornosti).„

Irena Hobzová, Protes spol. s.r.o.

“Seminář byl ve všech směrech na naprosto profesionální úrovni! Děkuji!„

Ivana Zahrádková, VZ Měřín

“Seminář se mi líbil, byl velmi obsáhlý.„

Jitka Müllerová, Fincentrum a.s.

“Skvělý rychlokurz novinek s výborně zpracovaným pracovním materiálem.„

Věra Macáková, Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o.

“Jsem spokojena!„

Ing. Lucie Homolková, Cabmat,s.r.o.

“Seminář splnil má očekávání!„

Jana Kruberová, CONSULTING ECONOMY s.r.o

“Seminář se mi moc líbil, velmi kvalitní, odborný a zajímavý výklad přednášejícího!„

Hana Topolančinová, TM-logistik, s.r.o.

“Se seminářem i se službami VD jsem velmi spokojena. Výborné organizační zajištění, seminář měl hlavu i patu a přednášející opravdu vědědl, o čem hovoří. Děkuji!„

Ing. Monika Valečková, EUC Premium s.r.o.

“Školení mělo velmi dobrou úroveň.„

Bc. Dagmar Dytrychová, ŠKODA AUTO a.s.

“Seminář doporučuji všem, kteří chtějí získat přehled o daňových a účetních novinkách s lektorem, který svým přednesem a znalostmi umí zaujmout posluchače!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

novela zákona o DPH od 1. 1. 2022, daňové novinky 2022, zákon o daních z příjmů 2022, DPH 2022, změny v účetnictví, daňové novinky, daně 2022 atd.