Seminář

Daňové a účetní problémy malých s.r.o. po daňové reformě od 1.1.2008

Seminář je určen pro:
 • Živnostníky, kteří uvažují o změně právní formy na s.r.o.
 • Společníky s.r.o.
 • Fyzické osoby, podnikatele
 • Jednatele společností

Obsah semináře:

„Malými“ nebo také rodinnými s.r.o. rozumíme takové společnosti, kde vlastník (vlastníci), většinou rodinní příslušníci, s.r.o. zároveň řídí a aktivně se podílejí na činnosti společnosti. Často taková společnost vznikne coby „pokračovatel“ v podnikání původně fyzické osoby (OSVČ). Jaké jsou možnosti daňové optimalizace odměn vyplácených společností? Vyplatí se podnikat v rámci s.r.o. anebo je lepší podnikat coby fyzická osoba? Seminář bude zaměřen nejen na tyto otázky. Dále budou probrána zejména následující témata:

 • optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro společnost pracuje
 • způsob vyplácení podílů na zisku
 • porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s.r.o.
 • daňová problematika vkladu majetku společníka do s.r.o.
 • plnění ve prospěch společníků a jednatelů s.r.o. z pohledu daní a účetnictví
 • účetní závěrka s.r.o. a povinnosti s ní spojené
 • povinnosti jednatelů ve vztahu k daním a účetnictví
 • a mnoho dalších

K semináři bude zpracován podkladový materiál, který účastníci obdrží. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy.

Přednáší: RNDr. Ivan Brychta – daňový poradce od r. 1995, certifikovaný bilanční účetní od r. 1998

 • v r. 1984 vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • od r. 1994 se zabývá vývojem ekonomických aplikací, zejména účetnictvím
 • od r. 1995 daňový poradce, spolupráce při auditech společností, odborné poradenství (daně, metodika účetnictví, softwarová podpora a analýza), a to jak v rámci auditorských a daňových společností, tak v současné době samostatně
 • rozsáhlá publikační a přednášková činnost v oblasti daňového práva a účetnictví
 • se společností Verlag Dashöfer, s.r.o. spolupracuje od r. 1997
Časový harmonogram semináře:
 • 08:30 – 09:00 – prezence účastníků
 • 09:00 – 11:00 – přednáška
 • 11:00 – 11:30 – přestávka (občerstvení)
 • 11:30 – 13:00 – přednáška
Cena: 2 970 Kč + 19 % DPH  

Slevy:

Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %):

2 673 Kč + 19 % DPH (ušetříte 297,- Kč)

Cena za 1 osobu při objednávce 6 a více osob (sleva 20 %):

2 376 Kč + 19 % DPH (ušetříte 594,- Kč)

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 V ceně je zahrnuto:
 • účast na semináři
 • studijní či pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím
 • zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra
 • občerstvení

Lektor

Termíny a místo konání

K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.