Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Daňové přiznání právnických osob za rok 2015 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro:

Seminář je vhodný pro daňové poradce, ekonomy, účetní, další osoby, které se ve firmách - právnických osobách zabývají daňovou a účetní problematikou, a nejen v případě, kdy sestavují daňové přiznání k dani z příjmů, ale také pokud připravují (např. v rámci účetní závěrky) podklady pro sestavení přiznání.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámení účastníků s celým postupem zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015, a to včetně souvisejících postupů z pohledu účetnictví podnikatelských subjektů (uzavření účetního období a zjištění účetního výsledku) přes transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový základ až po vyplnění formuláře přiznání. Seminář bude doplněn o rekapitulaci nejdůležitějších změn u ve zdanění právnických osob pro rok 2015 a o novinky v daních z příjmů právnických osob pro rok 2016, které lze zpětně aplikovat i v roce 2015.

Obsah semináře:

-          základní principy a možnosti zdanění právnických osob (schéma, daňové sazby, aplikace zdanění zvláštní sazbou, samostatný základ daně, zdaňovací období)

-          zdroj příjmů, příjmy, které nejsou předmětem zdanění a osvobozené příjmy (vč. problematiky zdanění příjmů mateřské společnosti od společnosti dceřinné)

-          změny a vybrané problémy při uplatňování nákladů v roce 2015 se zohledněním změn roku 2016, které lze aplikovat i v roce 2015 (rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů apod.)

-          odčitatelné položky právnických osob (uplatnění ztráty - test podstatné změny, dary, odpočet na vědu a výzkum a na odborné vzdělávání)

-          slevy na dani (investiční pobídky, zaměstnání osob se sníženou pracovní schopností)

-          vybraná problematika zdanění (komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti)

-          základní principy sestavení účetní závěrky (vč. zdůraznění postupu při transformaci účetního výsledku na daňový) - ilustrace postupu na příkladu

-          daňové přiznání 2015 a související povinnosti vůči správci daně (seznámení s formulářem, termíny pro podání přiznání, zálohové povinnosti) - ilustrace vyplnění na příkladu.

Výklad bude ilustrován na příkladu na sestavení účetní závěrky podnikatelského subjektu - právnické osoby - a na její transformaci do daňového přiznání. Rovněž budou zdůrazněna aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře:

    8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

RNDr. Ivan Brychta, lektor Daně, účetnictví

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
16.3.20169:00 - 14:00PrahaSM046432790 + 21 % DPHLitujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení