On-line videozáznam

Dary, repre a reklama v závěru roku

záznam z 18.12.2019

délka videa 01:31:31

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Výběr z obsahu:

 • obecné vymezení daru podle občanského zákoníku, náležitosti darovací smlouvy,
 • dar z pohledu dárce a zákona o daních z příjmů (nutné podmínky pro snížení základu daně),
 • dar z pohledu obdarovaného ve vztahu k daním z příjmů (kdy a jak zdanit, kdy je osvobozen),
 • náklady na reprezentaci (vymezení, příklady),
 • vymezení reklamy (propagace, sponzoringu), základní principy pro reklamu z pohledu daňových nákladů (rozbor některých konkrétních příkladů reklamy)
 • příjemce reklamy z pohledu zdanění daní z příjmů (výhra v reklamní soutěži z pohledu příjemce)
 • vánoční výzdoba, vánoční večírky, dárky/reklamní předměty poskytnuté zaměstnancům a obchodním partnerům (rozbor z pohledu daňového režimu souvisejících nákladů a podmínky osvobození od daně z příjmů fyzických osob),
 • problematika nákladů na reklamu z pohledu DPH (roční bonusy a skonta, a další),
 • související výklady GFŘ a MF.

Materiály ke stažení


O tématu školení:


Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)