On-line seminář

Dary v daních

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor daňové problematiky darů, zejména ve vazbě na zákon o daních z příjmů, a to jak z pohledu snižování základu daně u dárce, tak z pohledu zdanění (nezdanění) souvisejícího příjmu u obdarovaného. Zdůrazněny budou rovněž novinky pro rok 2022 (v souvislosti s válkou na Ukrajině).

Výběr z obsahu:

 • Obecné vymezení daru, náležitosti darovací smlouvy
 • Dar/poskytnutí bezúplatného plnění z pohledu dárce (nutné podmínky pro snížení základu daně
 • Dar/poskytnutí bezúplatného plnění z pohledu obdarovaného (kdy se zdaní, kdy je osvobozen)
 • Novinky v darech v souvislosti s válkou na Ukrajině
 • Další souvislosti darů (nemožnost odpisování, otázka aplikace DPH, účtování o darech apod.)
 • Související výklad a stanoviska GFŘ a MF

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  25.11.2022

  14:00 - 15:30

  On-line

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.