On-line seminář

Design for Six Sigma (Roadmap)

Ing. Jaroslav Schwarz

Design for Six Sigma (DFSS) je metoda řízení podnikových procesů související s tradiční Six Sigma. Používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou finance, automotive, marketing, strojírenství, zpracovatelský průmysl, nakládání s odpady nebo elektronika.

DFSS je založena na používání statistických nástrojů. Zatímco nástroje a pořadí používané v Six Sigma vyžadují, aby byl zaveden a fungoval proces, DFSS má za cíl určit potřeby zákazníků a přenést tyto potřeby do takto vytvořeného produktového řešení. Existují různé možnosti implementace DFSS. Na rozdíl od Six Sigma, která je běžně řízena prostřednictvím projektů DMAIC (definovat – měřit – analyzovat – zlepšovat – kontrolovat), vytvořil DFSS řadu postupných procesů, vše ve stylu procedury DMAIC.

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.8.2022

9:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.