On-line konference

DIGIškoly aneb Digitální technologie ve školách - pomocník nebo nepřítel?

Jak na využití moderních technologií ve výuce - přínosy, příklady, rizika

Pomozte svým žákům získat z technologií maximum

Jan Kršňák, Mgr. Tomáš Hamberger, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., Mgr. Petr Došek

Digitální technologie stále větší měrou pronikají do všech aspektů našeho života, přičemž zde více než kdekoli jinde platí přísloví dobrý sluha, ale zlý pán. S touto skutečností jsou stále více konfrontováni učitelé, kteří musí najít rovnováhu v přístupu k využívání moderních technologií v jejich školách. Jak tedy přistupovat k moderním technologiím, aby učitelům i žákům sloužily ke zkvalitnění výuky?

Obsah:

Umělá inteligence ve vzdělávání

Doposud jsme se v rámci digitalizace společnosti intenzivně zabývali zaváděním digitálních technologií do škol a vzdělávacího systému. Ještě jsme se s nimi zcela nesžili a už je zde další, mnohem vyšší level obtížnosti. Jak umělé inteligence (AI) promění to, co si představujeme pod pojmem „škola“? Jaké výhody nám mohou přinést a co budeme muset změnit, abychom mohli těchto výhod využívat? Bude nástup AI skutečně tak radikální a rychlý, jak se zdá? Anebo máme na přípravu alespoň několik let...?

Jan Kršňák

Digitální technologie při výuce - výhody, nevýhody a rizika

Do škol se dostává stále více digitálních technologií, a přesto se úroveň digitální gramotnosti žáků nikterak zásadně nezvyšuje. Je to dáno především tím, že velké množství digitálních technologií je spíše hračkou pro chvilkovou zábavu než technologií s kvalitním edukačním potenciálem. Cílem tohoto příspěvku bude podělit se s vámi o zkušenosti s implementací moderních technologií do výuky se zaměřením na technologie, které dle zkušenosti lektora mají kvalitní edukační potenciál a nejsou "jenom" hračkou.

Mgr. Tomáš Hamberger 

Workshopy pro 1. + 2. stupeň

Rozvoj digitální kompetence na 1. stupni ZŠ - workshop pro 1. stupeň 

Výuka na 1. stupni ZŠ svým komplexním pojetím nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj digitální kompetence. Některé jsou zřejmé na první pohled, jiné se ukrývají v běžných aktivitách, které učitelé do výuky zařazují, a to i bez zapojení digitálních technologií. Účastníci se seznámí s jednotlivými oblastmi digitální kompetence a s jejich propojením do konkrétních vzdělávacích oblastí. Ukážeme si příklady aktivit a vhodné inspirativní zdroje, které směřují k jejich naplňování.  

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Kreativní myšlení v informační společnosti - workshop pro 2. stupeň 

Žijeme zahlceni informacemi, o nichž víme, že nedávají smysl. Také existuje nepřeberné množství smysluplných poznatků, v nichž bychom se rádi orientovali. Jak si přebrat nepřeberné množství informací? Odpovědí jsou myšlenkové sítě, které poznávajícímu žákovi (a učiteli) umožňují uspořádat poznání obsahující jak vědění, tak nevědění a na rozdíl od textu umožňují vytvořit otevřený obraz znalostí, který je kompletní, přestože je z principu nedokončitelný. Při workshopu budeme pracovat s programem na tvorbu myšlenkových sítí OrgPad. 

Jan Kršňák

Příklady dobré praxe

Mgr. Petr Došek

Lektor

Jan Kršňák

se zabývá vlivem digitalizace společnosti na lidský život. Je zakladatelem projektu Digiděti, v jehož rámci lektoruje besedy pro rodiče, pedagogy, žáky, studenty a další, kteří mají zájem zorientovat se v problematice pronikání digitálních technologií do jejich každodennosti. Věnuje se též intuitivní pedagogice a inovativnímu vzdělávání. Je autorem…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Tomáš Hamberger

Absolvent Pedagogické univerzity Palackého v Olomouci. Pedagog, který od počátku své pedagogické praxe prosazuje moderní trendy ve vzdělávání a hledá inspiraci ve finském vzdělávacím systému. Lektor, který se zabývá kybernetickou kriminalitou, je autorem několika úspěšných projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fakenews. Například projekt Škola bezpečně on-line. Je autorem příručky Minimální bezpečnostní standardy pro výuku na dálku.

Více informací a další semináře lektora

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově. Jako učitelka má více jak 20letou praxi. Od roku 2017 působí v NPI ČR na pozici garantky prvostupňového vzdělávání. Zde se mimo jiné věnuje metodické podpoře učitelů při zavádění digitální kompetence do výuky. Spolupracuje se vzdělávacím portálem ČT edu.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.5.2023

9:00 - 16:45

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Umělá inteligence Digitální technologie Digitální kompetence Informační společnost

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Nové technologie ve vzdělávání přinášejí velké možnosti a výhody pro studenty i učitele. Využití moderních technologií, jako jsou umělá inteligence, virtuální realita, chatboti a další, může pomoci zlepšit vzdělávací proces a umožnit studentům dosáhnout lepších výsledků.

Umělá inteligence (AI) má velký potenciál v oblasti vzdělávání. Chatboti mohou pomoci studentům rychle a efektivně odpovědět na otázky, což ušetří čas a pomůže studentům lépe porozumět učivu. AI také může pomoci učitelům personalizovat výuku pro každého studenta podle jeho individuálních potřeb a preferencí.

Další technologií, která může být využita ve vzdělávacím procesu, je virtuální realita (VR). VR umožňuje studentům zažít různé situace a prostředí, které by jinak nebyly k dispozici. To může pomoci studentům lépe porozumět složitým konceptům, například vědeckým nebo historickým událostem.

Technologie také umožňují studentům učit se kdekoli a kdykoliv. Online kurzy a distanční vzdělávání mohou být využity ke studiu vlastním tempem a umožňují studentům přístup k různým zdrojům informací z celého světa.

Nicméně, je důležité mít na paměti, že technologie nejsou náhradou za učitele a učební proces. Je třeba využívat technologie jako doplňkový nástroj pro vzdělávání, který pomůže posílit a podpořit výuku a rozvoj studentů. Použití nových technologií ve vzdělávání může být skvělou příležitostí k vytvoření moderního a efektivního vzdělávacího prostředí.