On-line seminář

Digitalizace společnosti a role školství

Jaká je budoucnost digitalizace společnosti?

Jan Kršňák

Kam směřuje svět, který chystáme pro naše děti, a jakou roli v tom může hrát školství?

Obsah webináře

Společně projdeme širší aspekty vzdělávání ve 21. století a současně shrneme poznatky, které byly probírány v předcházejících webinářích na téma digitalizace vzdělávání . 

Webinář je interaktivní a je možné se v jeho průběhu věnovat konkrétním problémům, které se právě ve škole (např. v pedagogickém kolektivu) řeší. 

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

Jan Kršňák

se zabývá vlivem digitalizace společnosti na lidský život. Je zakladatelem projektu Digiděti, v jehož rámci lektoruje besedy pro rodiče, pedagogy, žáky, studenty a další, kteří mají zájem zorientovat se v problematice pronikání digitálních technologií do jejich každodennosti. Věnuje se též intuitivní pedagogice a inovativnímu vzdělávání. Je autorem…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.12.2023

13:00 - 15:00

On-line

Cisco Webex

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Digitalizace Role školství

O tématu školení

Digitalizace společnosti představuje proces, kdy se stále více činností a procesů přesouvá do digitálního prostoru. Tento trend ovlivňuje prakticky všechny oblasti života a podnikání a stává se klíčovým faktorem pro konkurenceschopnost a úspěch jakéhokoli subjektu.

V rámci digitálního prostoru se mění způsob, jakým lidé komunikují, nakupují, učí se a pracují. Digitalizace umožňuje využití nových technologií a nástrojů, které zrychlují a usnadňují komunikaci, správu dat, vyhledávání informací a spoustu dalších činností.

V této souvislosti má školství velkou roli při digitalizaci společnosti. Školy mají za úkol připravovat studenty na budoucnost a dát jim potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli úspěšně využívat digitální technologie a přizpůsobit se rychle se měnícímu digitálnímu prostředí.

Školy by měly studenty učit, jak používat digitální technologie, ale také jak rozumět jejich fungování a účelu. Studenti by měli být naučeni, jak efektivně vyhledávat informace, jak je kriticky hodnotit a jak je prezentovat v digitálním prostředí.

Dalším klíčovým faktorem při digitalizaci škol je poskytnutí potřebného vybavení a technologií. Školy by měly mít přístup k moderním počítačům, softwarem, interaktivní tabulím a dalším technologiím, které umožní studentům vzdělávat se pomocí digitálních nástrojů a získat praktické zkušenosti s digitálními technologiemi.

Digitalizace škol také umožňuje nové formy vzdělávání, jako jsou online kurzy a distanční výuka. Tyto nové formy vzdělávání umožňují studentům učit se ve svém vlastním tempu a mohou být velmi užitečné pro studenty, kteří nemohou docházet do školy z různých důvodů.

Závěrem lze říci, že digitalizace společnosti přináší mnoho příležitostí a výzev. Školy hrají klíčovou roli při přípravě studentů na digitální budoucnost a měly by být aktivní v tom, jak přizpůsobit vzdělávání v digitální době. Kromě výuky konkrétních digitálních nástrojů a technologií by školy měly také učit studenty, jak se adaptovat na rychle se měnící digitální prostředí a jak řešit problémy v digitálním světě.

Je důležité také zdůraznit, že digitalizace nesmí nahradit lidský kontakt a interakci mezi studenty a učiteli. Školy by měly stále klást důraz na sociální interakci a rozvoj mezilidských dovedností.

Digitalizace škol je také klíčová pro snížení nerovnosti ve vzdělávání. Pokud jsou digitální technologie přístupné pouze určitému segmentu populace, existuje riziko, že se nerovnost ve vzdělávání bude prohlubovat. Školy by měly pracovat na tom, aby digitální technologie byly dostupné pro všechny studenty bez ohledu na jejich sociální pozadí.

V konečném důsledku je digitalizace společnosti a školství proces, který se stává nezbytným pro úspěšnou budoucnost. Školy hrají klíčovou roli při přípravě studentů na budoucnost, a to nejen z hlediska digitálních technologií, ale i z hlediska schopností a dovedností potřebných k úspěchu v rychle se měnícím světě.