On-line seminář

Digitální wellbeing a digitální informace

Webinář je interaktivní a je možné se v jeho průběhu věnovat konkrétním problémům, které se právě ve škole (např. v pedagogickém kolektivu) řeší.

Jan Kršňák

Mediální výchova není jen průřezovým tématem, každé učení je v dnešní době současně mediální výchovou a škola sama je informačním médiem. Jaká jsou specifika digitálních informací? Jak vypadá mediální výchova pro digitální věk?

Co se na webináři dozvíte?

Jak zapojit digitální technologie do výuky tradičních předmětů, aby to bylo nejen v souladu s malou revizí RVP, ale současně to bylo i přínosné a smysluplné. Jak se mohou žáci či studenti (ale i pedagogové či ředitelé) zdravě vyrovnat s přívalem informací, který se na ně každodenně valí ze všech stran.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Jan Kršňák

se zabývá vlivem digitalizace společnosti na lidský život. Je zakladatelem projektu Digiděti, v jehož rámci lektoruje besedy pro rodiče, pedagogy, žáky, studenty a další, kteří mají zájem zorientovat se v problematice pronikání digitálních technologií do jejich každodennosti. Věnuje se též intuitivní pedagogice a inovativnímu vzdělávání. Je autorem…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.4.2023

13:00 - 15:00

On-line

Cisco Webex

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Digitální wellbeing Digitální informace Mediální výchova

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Digitální technologie a informace jsou dnes neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. S přibývajícím počtem zařízení a digitálních aplikací se však stále častěji mluví o potřebě digitálního wellbeingu.

Digitální wellbeing zahrnuje celou řadu aspektů, které mají za cíl pomoci lidem využívat digitální technologie a informace zdravým a vyváženým způsobem. Mezi tyto aspekty patří například omezení času stráveného u počítače či mobilního telefonu, správné nastavení obrazovky a ergonomické uspořádání pracovního prostoru.

Kromě těchto praktických opatření existují i další způsoby, jak zlepšit svůj digitální wellbeing. Jedním z nich je udržovat si zdravou rovnováhu mezi digitálním světem a skutečným životem. To znamená, že je důležité neztrácet se v nekonečných informačních tocích a věnovat dostatek času rodině, přátelům a svým koníčkům.

Důležitým faktorem pro zlepšení digitálního wellbeingu je také schopnost správně zpracovávat digitální informace. V době, kdy jsme zahlceni neustálým přílivem zpráv, je klíčové umět rozeznat důležité informace od těch méně relevantních. Důležité je také mít kritický pohled na informace, které přijímáme, a ověřit si jejich pravdivost a relevantnost.

Dalším faktorem, který může mít pozitivní dopad na digitální wellbeing, je udržování zdravého sociálního života. To znamená, že bychom se měli snažit využívat digitální technologie k rozšíření našich sociálních kruhů a udržování kontaktu s rodinou, přáteli a kolegy.

Všechny tyto faktory jsou důležité pro zlepšení digitálního wellbeingu a výrazně přispívají ke zdravému a vyváženému vztahu k digitálním technologiím a informacím. Klíčové je najít si vlastní způsob, jak využívat digitální technologie a informace, aby nám sloužily jako nástroj ke zlepšení našeho života a ne jako zdroj stresu a negativních emocí.