On-line seminář

Digitální wellbeing ve škole

Díky digitálním technologiím, můžete tento webinář shlédnout z klidu svého domova. Digitalizace s sebou přináší ale i rizika, jak s nimi pracovat (nejen) ve škole?

Jan Kršňák

Jaký vliv má příchod digitálních technologií na proces vzdělávání a chod školy?

Jak internet proměňuje naši schopnost vnímat, myslet či jednat, jaké výhody a nevýhody přináší procesu učení. Jak ve škole nastavit používání telefonů, počítačů, internetu a chytrých tabulí. Co znamená, že jsme propojeni sociálními sítěmi a žijeme v časech, kdy existují umělé inteligence. Jak v digitalizované společnosti žít klidně, bez stresu, zachovat si při tom rozum i sebe sama a nenechat se zahltit požadavky našich digitálních aparátů.

Webinář je interaktivní a je možné se v jeho průběhu věnovat konkrétním problémům, které se právě ve škole (např. v pedagogickém kolektivu) řeší. 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Jan Kršňák

se zabývá vlivem digitalizace společnosti na lidský život. Je zakladatelem projektu Digiděti, v jehož rámci lektoruje besedy pro rodiče, pedagogy, žáky, studenty a další, kteří mají zájem zorientovat se v problematice pronikání digitálních technologií do jejich každodennosti. Věnuje se též intuitivní pedagogice a inovativnímu vzdělávání. Je autorem…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.3.2023

13:00 - 15:00

On-line

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.