On-line seminář

Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti a jak jim předcházet

Jak vytvořit rovné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance?

Mgr. Daniel Vejsada

Poskytneme vám základní přehled právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele. Na semináři se dozvíte, jak nerovnému zacházení a diskriminaci na pracovišti předcházet a jak nakládat s podněty a stížnostmi zaměstnanců. Podíváme se také, jak vzniklé situace řešit, jaká rizika hrozí zaměstnavateli v případě sporů a jaké závěry vyplývají z dosavadních soudních rozhodnutí.

Obsah semináře:

  1. Úvod do problematiky

 

V úvodu probereme právní úpravu povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a nároky zaměstnanců a jiná rizika vyplývající z porušení těchto pravidel. Probereme, co je bossing, mobbing či jiné formy šikany na pracovišti.

 

  1. Předcházení problémům, šetření stížností

 

V této části budou rozebrána doporučení k nastavení vnitřních předpisů a oznamovacích systémů a také možné preventivní kroky, jak výskytu těchto negativních jevů předcházet. Dále probereme, jak postupovat v případě stížnosti zaměstnance.

 

  1. Řešení situací

 

V této části probereme, jak postupovat v situaci, kdy se na pracovišti zjistí nerovné zacházení či diskriminace a jak věc řešit s dotčenými zaměstnanci.

 

  1. Dosavadní rozhodnutí

 

V poslední části si probereme dosavadní soudní rozhodnutí a také stanoviska veřejného ochránce práv, která nám blíže napoví, kde se může nacházet hranice rovného zacházení či diskriminace.

 

  1. Diskuse

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.9.2021

9:00 - 12:00

On-line

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.