On-line seminář

Divácké násilí jako počátek kriminálního chování mládeže

Na online semináři se zaměříme především na preventivní techniky agresivního chování

Mgr. Marika Kropíková

Díky informacím získaným na tomto online semináři dokážete rozpoznat děti s potenciálně škodlivými názory a také se dozvíte, jak následně pracovat s jejich stoupenci.

V teoretické části se lekotrka bude věnovat typologii agresorů, provázanost diváckého násilí s extremistickou scénou, dopadem na třídu a školu. V další části se dozvíte o metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou. Lektorka zmíní způsob řešení vzniklého problému u nezletilého a mladistvého spolu s poukázáním na právní rámec ČR.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.1.2022

13:00 - 15:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.