On-line seminář

Dlouhodobý majetek v ukázkách a příkladech

v účetní praxi vybraných účetních jednotek

Získejte jistotu na praktickém webináři

Jaroslava Svobodová

Na webináři se zaměříme na české účetní standardy č. 701 až 710, konkrétně na ukázky a příklady postupů účtování dlouhodobého majetku.

Praktický webinář plný příkladů

Přihlaste se na praktický webinář plný ukázek a příkladů. Velmi zkušená lektorka s vámi projde všechny zapeklitosti účtování dlouhodobého majetku v příspěvkové organizaci, prostor bude i pro odpovědi na vaše dotazy.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Jaroslava Svobodová

Byla dlouholetou pracovnicí odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí. Věnovala se zejména regulaci a metodice účetnictví některých vybraných účetních jednotek jako jsou územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Stále se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.5.2023

10:00 - 12:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Příspěvkové organizace Dlouhodobý majetek ČÚS 701-710

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Účtování dlouhodobého majetku je důležitou součástí finančního řízení příspěvkových organizací. Podle Českých účetních standardů č. 701 až 710 je dlouhodobý majetek definován jako majetek, který organizace využívá déle než jeden rok.

Dlouhodobý majetek může zahrnovat například nemovitosti, stroje a zařízení, vozidla, software a další aktiva. Organizace musí tyto aktiva zaznamenat v účetnictví a pravidelně je zúčtovat.

Pro správné účtování dlouhodobého majetku je nezbytné dodržovat ČÚS. Ty stanoví postup pro zaznamenání nákupu, odhad hodnoty a odpisování dlouhodobého majetku. Je tedy důležité, aby účetní příspěvkové organizace byli dobře obeznámeni s těmito standardy a mohli je aplikovat v praxi.

Dlouhodobý majetek má v organizaci významné postavení, neboť se jedná o dlouhodobou investici. Správné účtování dlouhodobého majetku umožňuje organizaci sledovat vývoj investic a efektivně je plánovat do budoucna.