On-line seminář

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v účetnictví a daních

- změny 2020/2021

Tomáš Líbal

Připravili jste se na významné změny platné pro rok 2020, resp. od roku 2021?

Obsah webináře: 

 • Důsledky novely zákona o daních z příjmů 2021:
  • Zrušení kategorie nehmotného majetku - jak se postupuje při odpisování u základu daně z příjmů např. u software.
  • Zvýšení finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat a jejich praktický dopad na praxi.
  • Postup při daňovém a účetním posouzení u technického zhodnocení po změnách u daně z příjmů.
  • Mimořádné odpisy hmotného majetku v podmínkách roku 2020 a 2021 - kdy se dají využít, jaký je postup výpočtu, kdy bude výhodné jejich využití.
 • Vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle účetních předpisů a hmotného majetku podle daňových předpisů.
 • Účtování při pořízení a vyřazení majetku
 • Oceňování včetně odlišností v účetnictví a daních z příjmů
 • Otázky související s částečným používání mimo ekonomickou činnost z pohledu DPH
 • Odpisy, přerušení a pokračování v odpisování, opravy rekonstrukce, modernizace- účetní a daňový pohled.
 • Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu, správný postup.
 • Odpisy, rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, nejčastější chyby.
 • Inventarizace majetku, správný postup inventarizace po změnách, zúčtování inventarizačních rozdílů - novinky.

Vnitřní směrnice účetní jednotky vymezující dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Seminář je určen účetním, a dalším pracovníkům ekonomických úseků podnikatelských subjektů.

Lektor

Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.4.2021

9:00 - 14:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.