Seminář

Dodací doložky INCOTERMS 2010

a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím po novele zákona o DPH účinné od 1. 1. 2013. 

Seminář je určen pro 

pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. pro celní deklaranty, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Cílem semináře je přinést účastníkům

 • definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000
 • schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
 • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku

Obsah semináře

 1. dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
 2. důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.
 3. charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000
 4. vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 1. 1. 2013:
  • při vnitrounijním obchodu se zbožím
  • při dovozu a vývozu zboží
 5. praktické příklady obchodních operací
 6. diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Časový harmonogram semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.45 – přednáška (1. část)

10.45 – 11.00 – přestávka s občerstvením

11.00 – 12.45 – přednáška (2. část)

12.45 – 13.00 – přestávka s občerstvením

13.00 – 15.00 – přednáška (3. část) + diskuze

Lektor

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.