On-line seminář

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení s pravidly sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkonu práce v těchto závazkových vztazích. Seminář se zaměří na odlišnosti závazků založených dohodami od pracovního poměru, na povinnosti smluvních stran a možnosti uplatnění smluvní svobody při konstrukci obsahu dohod. Současně ovšem budou prezentovány i právní limity, které ve vztazích založených dohodami platí (zejména povinné obsahové náležitosti dohody, maximální rozsah práce).

Obsah semináře:

  • Sjednání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
  • Obsah a forma dohod.
  • Odlišnosti od pracovního poměru.
  • Možnosti smluvní úpravy práv a povinností smluvních stran.
  • Rozvázání závazků založených dohodami.

 

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.6.2020

10:00 - 11:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.