On-line seminář

Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech

Ing. Růžena Klímová

1. DPP a DPČ

 1. Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 2. Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 3. Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 4. Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 5. Skončení DPP a DPČ
 6. Délka směny
 7. Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 8. Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 9. Zápočtový list u DPP a DPČ
 10. Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 11. Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 12. Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,
 13. Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 14. Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 15. Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 16. Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 17. Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 18. Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 19. Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 20. Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 21. Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

2. Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.

 • podmínky ZMR,
 • ohlašovací povinnosti vůči OSSZ,
 • účast na NP a odvod pojistného,
 • ZMR u dohody o pracovní činnosti,
 • ZMR u pracovního poměru,
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů, atd.
 • dávky nemocenského pojištění u ZMR,
 • rozhodné období u ZMR,
 • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období,
 • souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.

3. Dotazy posluchačů

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.2.2022

9:00 - 14:00

On-line

3190

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.