Seminář

Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech

Ing. Růžena Klímová

Seminář účastníky seznámí s právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odlišnostmi tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených.

Obsah semináře:

DPP a DPČ

1) Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2) Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

3) Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ

4) Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod

5) Skončení DPP a DPČ

6) Délka směny

7) Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ

8) Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ

9) Zápočtový list u DPP a DPČ

10) Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP

11) Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ

12) Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání,

13) Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,

14) Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání

15) Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném

16) Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ

17) Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

18) Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky

19) Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda

20) Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ

21) Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

 

 

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.

- podmínky ZMR,

- ohlašovací povinnosti vůči OSSZ,

- účast na NP a odvod pojistného,

- ZMR u dohody o pracovní činnosti,

- ZMR u pracovního poměru,

- ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů, atd.

- dávky nemocenského pojištění u ZMR,

- rozhodné období u ZMR,

- změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období,

- souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.

 

Dotazy posluchačů

 

Časový harmonogram školení:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 - 10:30  přednáška (1. část)

10:30 - 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 - 12:00  přednáška (2. část)

12:15 - 12:30  přestávka s občerstvením

12:30 - 14:00  přednáška (3. část)

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.11.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.