On-line seminář

Dokumentace, legislativa a právo

- bezpečnost dětí a žáků, prověrky BOZP a PO, jasně, stručně, přehledně

Předejděte nedostatkům v oblasti dokumentace, získejte metodickou podporu a sdílené zkušenosti

Mgr. Lenka Polášková

Začátek školního roku je ve znamení dramatických změn. Ředitelé jsou doslova zavaleni administrativní agendou. Přinášíme Vám ucelený přehled k oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách.

On-line seminář je určen pro:

Ředitele MŠ + ZŠ a jejich zástupce, zástupce zřizovatelů a všechny zájemce o problematiku

Obsah on-line semináře

  • Bezpečnost na školní zahradě, venkovní hrací ploše.
  • Komplexní přehled administrativní agendy.
  • Realizace prověrek BOZP, BOZ a PO v organizaci.
  • Strategie bezpečnosti MŠMT.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu nebo mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Lenka PoláškováLektorka patří mezi špičkové odborníky s více než 20 letou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 

V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.

Dlouhodobě se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.12.2021

15:30 - 17:00

On-line

2 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.