On-line seminář

Dokumentace při realizaci stavby

Je vedení stavebního deníku nebo jiných dokumentů na vás? Tato akce vám dá potřebnou jistotu!

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Na této akci projdete vše kolem vedení záznamů při realizaci stavby se specifickým zaměřením na vedení stavebního deníku a dalších záznamových dokumentů prokazujících plnění právních, normových i smluvních požadavků.

Co vám on-line seminář přinese:

  • Proč je nutné ve stavebnictví vést záznamovou dokumentaci aneb úloha záznamů při dokládání plnění právních a jiných požadavků.
  • Stavební deník jako osa všech záznamů při realizaci stavby.
  • Seznámíte se s právními požadavky na vedení záznamů v přípravě a realizaci stavby.
  • Dovíte se, jaké jsou požadavky obecně platných technických předpisů a norem na vedení záznamů.
  • Smluvní vztahy anebo kdo má co na starosti v zajištění vedení požadovaných záznamů.
  • Státní a správní dozor ve stavebnictví a jeho záznamová dokumentace
  • Které další záznamové dokumenty vedené při realizaci staveb se používají?

On-line seminář je pro vás, pokud jste:

zhotovitel stavby, stavebník, autorský dozor

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, MS Teams nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2022

9:00 - 14:00

On-line

3790

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.