On-line seminář

ESG agenda a dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG)

na české obchodní společnosti

Dodáváte německé firmě? Možná se právě vás LkSG týká už od ledna!

JUDr. Pavel Koukal

Přihlaste se na v České republice zcela výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak s právní úpravou a požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (zkráceně označovaného jako "Lieferkettengesetz"), tak potom zejména s možnými konkrétními dopady tohoto zákona na české obchodní společnosti, které jsou buď přímo součástí podnikatelských seskupení s hlavním sídlem ve Spolkové republice Německo nebo na ně mají jinou obchodní vazbu.

Provedeme vás všemi hlavními body dotčené právní úpravy LkSG.

Jedná se přitom o téma, které se bude týkat do budoucna všech významných společností v Evropské unii, a to v návaznosti na aktuálně projednávaný návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Provedeme vás v tomto směru všemi hlavními otázkami a body dotčené právní úpravy LkSG a ukážeme, jaké povinnosti bude možné v rámci dodavatelských řetězců přenášet i na české společnosti jako články těchto řetězců. Nedílnou součástí webináře bude i vysvětlení styčných bodů a nebo naopak odlišností mezi tzv. náležitou péčí a souvisejícími korporátními požadavky v oblastech CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social and Governance).

Webinář je určen pro:

členy orgánů a vedoucí zaměstnance obchodních společností, jakož i pro odborné pracovníky právních, finančních nebo compliance útvarů

Obsah webináře:

 • Celkový kontext právní úpravy LkSG v německém a v širším mezinárodním prostředí, včetně návrhu nové evropské směrnice
 • Vysvětlení hlavních pojmů a souvislostí LkSG – dodavatelské řetězce, náležitá péče a další
 • Povinnosti podle LkSG včetně provádění rizikových analýz a přijímání preventivních a podpůrných opatření
 • Dokumentace plnění povinností a podávání zpráv
 • Interní systém pro oznamování stížností
 • Nepřímí dodavatelé
 • Odpovědnost za porušení povinností podle LkSG
 • Hlavní možné dopady a souvislosti LkSG na české obchodní společnosti
 • Návrh evropské směrnice a české společnosti

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.5.2024

9:00 - 14:30

On-line

Cisco Webex

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
LkSG Lieferkettengesetz export do Německa ESG Udržitelnost

O tématu školení

Německý Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG): Nový standard pro odpovědné podnikání

V dnešním globalizovaném světě se stále častěji diskutuje o etickém podnikání. Jednou z nejnovějších legislativních opatření v tomto směru je německý Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG), který stanovuje nové normy a požadavky na společnosti působící v Německu.

Co je LkSG?

LkSG je zkratka pro "Lieferkettengesetz", což je německý zákon, jehož cílem je zavést společenskou a environmentální odpovědnost v dodavatelských řetězcích. Tento zákon povinně ukládá společnostem ověřovat a monitorovat soulad se základními lidskými právy a environmentálními standardy v celém svém dodavatelském řetězci.

Pro koho je LkSG určen?

Zákon se vztahuje na větší společnosti působící v Německu s obratem nad určitou hranici. Měly by být připraveny ověřovat a dokumentovat dodržování těchto standardů, nejen v rámci vlastní organizace, ale i u svých dodavatelů.

Jak LkSG ovlivní vaše podnikání?

Je důležité pochopit, že nejde jen o dodržování německých právních předpisů. LkSG má globální dopad. Pokud je vaše společnost součástí dodavatelského řetězce s německým partnerem, budete muset splnit normy stanovené tímto zákonem.

Závěrem o LkSG

Německý Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG) je důležitým krokem k etičtějšímu a udržitelnějšímu podnikatelskému prostředí. Pro společnosti to znamená novou úroveň odpovědnosti, ale také příležitost k vytvoření hodnotovějšího a transparentnějšího podnikání.