On-line seminář

Dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG)

na české obchodní společnosti

Dodáváte německé firmě? Možná se právě vás LkSG týká už od ledna!

JUDr. Pavel Koukal

Přihlaste se na v České republice zcela výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak s právní úpravou a požadavky německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (zkráceně označovaného jako "Lieferkettengesetz"), tak potom zejména s možnými konkrétními dopady tohoto zákona na české obchodní společnosti, které jsou buď přímo součástí podnikatelských seskupení s hlavním sídlem ve Spolkové republice Německo nebo na ně mají jinou obchodní vazbu.

Provedeme vás všemi hlavními body dotčené právní úpravy LkSG.

Jedná se přitom o téma, které se bude týkat do budoucna všech významných společností v Evropské unii, a to v návaznosti na aktuálně projednávaný návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Provedeme vás v tomto směru všemi hlavními otázkami a body dotčené právní úpravy LkSG a ukážeme, jaké povinnosti bude možné v rámci dodavatelských řetězců přenášet i na české společnosti jako články těchto řetězců. Nedílnou součástí webináře bude i vysvětlení styčných bodů a nebo naopak odlišností mezi tzv. náležitou péčí a souvisejícími korporátními požadavky v oblastech CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social and Governance).

Webinář je určen pro:

členy orgánů a vedoucí zaměstnance obchodních společností, jakož i pro odborné pracovníky právních, finančních nebo compliance útvarů

Obsah webináře:

  • Celkový kontext právní úpravy LkSG v německém a v širším mezinárodním prostředí, včetně návrhu nové evropské směrnice
  • Vysvětlení hlavních pojmů a souvislostí LkSG – dodavatelské řetězce, náležitá péče a další
  • Povinnosti podle LkSG včetně provádění rizikových analýz a přijímání preventivních a podpůrných opatření
  • Dokumentace plnění povinností a podávání zpráv
  • Interní systém pro oznamování stížností
  • Nepřímí dodavatelé
  • Odpovědnost za porušení povinností podle LkSG
  • Hlavní možné dopady a souvislosti LkSG na české obchodní společnosti
  • Návrh evropské směrnice a české společnosti

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

31.5.2023

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
LkSG Lieferkettengesetz export do Německa

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.