Seminář

Dopady nového občanského zákoníku na pracovní právo

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Jaroslav Škubal

Seznámíme účastníky se změnami, které do pracovního práva přinesl nový občanský zákoník, a to s ohledem na první zkušenosti z praxe zaměstnavatelů

Seminář je určen:

pracovníkům personálních oddělení společností, interním právníkům a dalším osobám zajímajícím se o personalistiku 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami, které do pracovního práva přinesl nový občanský zákoník, a to s ohledem na první zkušenosti z praxe zaměstnavatelů

Obsah semináře:

  1. Použití občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vzájemná vazba – zda opravdu došlo ke změnám v praxi zaměstnavatelů (personalistů)
  2. Vliv NOZ na základní zásady pracovního práva
  3. Využití obecných institutů občanského práva v pracovním právu – započtení, dohody o srážkách ze mzdy, odstoupení, ukončení dohod výpovědí
  4. Nové postupy v právním jednání (uzavírání smluv) – nová rizika a úskalí pro zaměstnavatele
  5. Právní jednání za zaměstnavatele – kdo může podepisovat pracovněprávní dokumentaci a zda je nutné měnit dosavadní podpisové řády a udělené plné moci či pověření
  6. Změny ve vadách právních jednání a jejich následcích – možná rizika zejména při propouštění zaměstnanců
  7. Možnost odchýlení se od zákoníku práce
  8. Počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva
  9. Vliv na ochranu zaměstnance a flexibilitu pracovního práva 

Časový  harmonogram  semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.45 - 11.00 - dopolední coffee break

11.00 - 13.00 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.9.2014

9:00 - 13:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.