Seminář

Dopady nového občanského zákoníku na pracovní právo - zkušenosti z praxe Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen:

pracovníkům personálních oddělení společností, interním právníkům a dalším osobám zajímajícím se o personalistiku 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami, které do pracovního práva přinesl nový občanský zákoník, a to s ohledem na první zkušenosti z praxe zaměstnavatelů

Obsah semináře:

  1. Použití občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vzájemná vazba – zda opravdu došlo ke změnám v praxi zaměstnavatelů (personalistů)
  2. Vliv NOZ na základní zásady pracovního práva
  3. Využití obecných institutů občanského práva v pracovním právu – započtení, dohody o srážkách ze mzdy, odstoupení, ukončení dohod výpovědí
  4. Nové postupy v právním jednání (uzavírání smluv) – nová rizika a úskalí pro zaměstnavatele
  5. Právní jednání za zaměstnavatele – kdo může podepisovat pracovněprávní dokumentaci a zda je nutné měnit dosavadní podpisové řády a udělené plné moci či pověření
  6. Změny ve vadách právních jednání a jejich následcích – možná rizika zejména při propouštění zaměstnanců
  7. Možnost odchýlení se od zákoníku práce
  8. Počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva
  9. Vliv na ochranu zaměstnance a flexibilitu pracovního práva 

Časový  harmonogram  semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.45 - 11.00 - dopolední coffee break

11.00 - 13.00 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor Mzdy, personalistika

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.