Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Akademie on-line

Dotace v projektu OPPI a jeho úspěšná realizace - vzdělávací kurz

Kurz Vám pomůže úspěšně žádat o dotaci z EU, získat dotaci a schválený projekt bez problémů realizovat. Prakticky zaměřený e-learning je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

 • 4 videa zaměřená na problematiku základních principů a postupů realizace projektu OPPI
 • Možnost konzultace s lektorem prostřednictvím on-line semináře
 • Absolvování kurzu je ukončeno závěrečnou zkouškou.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdržíte certifikát

Základní principy a postupy realizace projektu OPPI

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:26:49

V úvodní části videokurzu se seznámíte se základními pojmy a zkratkami často používanými v procesu realizace mezi příjemcem a poskytovatelem dotace. Dozvíte se, jak zřídit účet eAccount a k čemu slouží, provedeme Vás jednotlivými kroky vedoucím k úspěšnému schválení dotace. Povíme si také, co vše obnáší úspěšná realizace projektu, jaká základní pravidla je nutno dodržovat a kterými předpisy a nařízeními se řídit.

Cvičný test: Základní principy a postupy realizace projektu

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli první lekci. Výsledek tohoto cvičného testu nemá vliv na závěrečný certifikát.

Výběrové řízení v programu OPPI, část 1 (příprava a vyhlášení)

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:38:32

V této lekci probereme obecné principy a postupy výběrového řízení. Klíčová je zde především zadávací dokumentace a náležitosti související s její přípravou, které podrobně vysvětlíme. Zaměříme se především na problematiku technické specifikace. Nezbytnou součástí procesu výběrového řízení je jeho vyhlášení, ukážeme si tedy, jak správně zveřejnit a přijímat nabídky.

Soubory ke stažení

Vyberove rizeni v programu OPPI, cast 1.pdf 0.67 MB

Cvičný test: Výběrové řízení v programu OPPI, část 1

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli druhou lekci. Výsledek tohoto cvičného testu nemá vliv na závěrečný certifikát.

Výběrové řízení v programu OPPI, část 2 (hodnocení nabídek a předání ke schválení)

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:30:32

Třetí lekce se zaměří na hodnocení nabídek, poukážeme na nezbytné náležitosti, které musí smlouvy obsahovat. Ukážeme si také, jak předat výběrové řízení ke schválení a kontrole anebo naopak jakým způsobem v případě nutnosti výběrové řízení zrušit. Vysvětlíme Vám také, jak postupovat v případě, že kontrolní orgán nalezne nedostatky a jak se bránit proti sankcím.

Soubory ke stažení

Vyberove rizeni v programu OPPI, cast 2.pdf 0.39 MB

Cvičný test: Výběrové řízení v programu OPPI, část 2

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli třetí lekci. Výsledek tohoto cvičného testu nemá vliv na závěrečný certifikát.

Ukončení projektu OPPI

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:20:55

Na závěr videokurzu si projdeme obecná pravidla úspěšného projektového managementu zaměřeného na konečnou část celého projektového cyklu. Zaměříme se na konkrétní oblasti, zejména na monitoring projektu, publicitu a podávání žádostí o platbu. Dozvíte se také vše nezbytné týkající se správného ukončení celého projektu, podávání monitorovacích zpráv, udržitelnosti projektu a archivaci.

Soubory ke stažení

Ukonceni projektu OPPI.pdf 0.31 MB

Cvičný test: Ukončení projektu OPPI

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:02:01

Ověřte si, zda jste zvládli čtvrtou lekci. Výsledek tohoto cvičného testu nemá vliv na závěrečný certifikát.

Závěrečná zkouška

Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Délka videa: 00:02:01

Kurz je určen pro:

 • Malé, střední a velké podniky
 • Podnikatelské subjekty provádějící vlastní výzkum a vývoj
 • Výrobní podniky v širším slova smyslu, kromě klasického průmyslu i potravináři, biotechnologie, softwarové firmy atp.

Cíl kurzu:

Seznámit s jednotlivými kroky, které je nutno učinit po schválení projektu. Provedeme Vás výběrovým řízením a upozorníme na veškeré nezbytnosti souvisejícími s ukončením projektu OPPI tak, aby peníze z dotace přistály na Vašem účtu co nejdříve. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování obdrží účastník certifikát.

Obsah jednotlivých lekcí:

1. lekce      Základní principy a postupy realizace projektu OPPI

Seznámíte se základními pojmy a zkratkami často používanými v procesu realizace dotace. Dozvíte se, jak zřídit účet eAccount a k čemu slouží, provedeme Vás jednotlivými kroky vedoucím k úspěšnému schválení dotace. Zjistíte, co obnáší úspěšná realizace projektu, jaká základní pravidla dodržovat a kterými různými předpisy se řídit.

2. lekce      Výběrové řízení v programu OPPI, část 1 (příprava a vyhlášení)

Představeny budou obecné principy a postupy výběrového řízení, zejména pak zadávací dokumentaci a náležitosti související s její přípravou, které podrobně vysvětlíme. Lektor se zaměří především na problematiku technické specifikace. Nezbytnou součástí procesu výběrového řízení je jeho vyhlášení. V této části se dozvíte, jak správně zveřejnit a přijímat nabídky.

3. lekce       Výběrové řízení v programu OPPI, část 2 (hodnocení nabídek a předání ke schválení)

Tato lekce se zaměří na hodnocení nabídek, upozorníme na nezbytné náležitosti, které musí smlouvy obsahovat. Dozvíte se také, jak předat výběrové řízení ke schválení a kontrole, případně jak výběrové řízení zrušit, jak postupovat v případě, že kontrolní orgán nalezne nedostatky a jak se bránit proti sankcím.

4. lekce      Ukončení projektu OPPI

Na závěr videokurzu si projdeme obecná pravidla úspěšného projektového managementu zaměřeného na konečnou část celého projektového cyklu. Zaměříme se na konkrétní oblasti, zejména na monitoring projektu, publicitu a podávání žádostí o platbu. Dozvíte se vše nezbytné týkající se správného ukončení celého projektu, podávání monitorovacích zpráv, udržitelnosti projektu a archivaci.

Lektor

se dotacím věnuje od roku 2005, tedy od začátku dotací Evropské unie v České republice. Během několikaletého působení v agentuře CzechInvest se podílel na tvorbě dotačních programů, kontrolách na místě, vyhodnocování projektových žádostí a podobně. Od roku 2008 působí v této oblasti jako poradce a od té doby realizoval více než 100 úspěšných

Objednávka

Cena 2990 Kč + 21 % DPH
Objednat

Průběh kurzu

Po dobu 6 měsíců můžete bez omezení studovat jednotlivé lekce kurzu. Každá lekce je ve formě videa. Za lekcí následuje vždy cvičný test, kde si ověříte nabyté znalosti. Po dokončení kurzu je možné získat certifikát.

Studium jednotlivých lekcí

Lekce studujete v termínu, který Vám vyhovuje. Ve svém internetovém prohlížeči se po kliknutí na náhled lekce (tlačítko play) otevře okno přehrávače.

Kliknutím na tlačítko "Kapitoly" na jeho spodní liště si zobrazíte obsah lekce, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Kliknutím na tlačítko "Ke stažení" si stáhnete podklady k dané lekci. 

Kliknutím na "rychlost" můžete změnit tempo výkladu. 

Co k sledování lekcí potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)

Ukázky z průběhu lekcí

Na této stránce si můžete přehrát ukázky jednotlivých částí kurzu. Stačí kliknout na náhledy jednotlivých lekcí. Přístup k celému kurzu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním kurzem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – jednotlivé lekce lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • video umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad- neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Cvičný test

Po každé lekci následuje cvičný test, který můžete opakovat bez omezení. 

Závěrečná zkouška

Do šesti měsíců od zahájení studia můžete složit závěrečnou zkoušku. Během ní budete otestováni z probrané látky. Podmínky složení zkoušky naleznete výše. 

Certifikát

Je možno získat certifikát společnosti Verlag Dashöfer. Ten je potvrzením, že jste získali vědomosti deklarované v tomto kurzu.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz