Seminář

Dovolená dle novely zákoníku práce 2021

JUDr. Věra Bognárová

Novela zákoníku práce 2021 přináší změny v základních oblastech pracovního práva, jako je například počítání nároku na dovolenou. Seminář je zaměřen na změny v oblasti dovolené, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2021.

Obsah semináře:

 • důvody změny právní úpravy dovolené a její hlavní změny od 1.1. 2021
 • přechodná ustanovení - jak postupovat u dovolené vzniklé do 31.12. 2020
 • zrušení dovolené za odpracované dny
 • vznik práva na dovolenou za kalendářní rok  - namísto dosavadního zjišťování odpracované směny zaměstnance a čerpání dovolené po pracovních dnech bude právo na dovolenou zjišťováno i čerpáno podle odpracovaných hodin
 • poměrná část dovolené – způsob jejího počítání, rozdíly od současné právní úpravy
 • dovolená a čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • dodatková dovolená – kdy vzniká nárok a změny oproti dosavadní úpravě
 • co se pro účely dovolené považuje za výkon práce - § 348 odst. 1 ZP a § 216 ZP
 • změny v čerpání dovolené – možnost převedení dovolené do dalšího kalendářního roku a čerpání dovolené v kratších částech než činí délka směny
 • dovolená při změně zaměstnání
 • krácení dovolené pro neomluvené zameškání práce

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.12.2020

9:00 - 14:00

Praha nebo on-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.